Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Shove Off [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anyone Shove Off -- [C4]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Jazyk: or           All   
   view (admin)

Z vhodných formací dvou tanečníků.

Označení tanečníci Phantom Run (jednu pozici směrem od neoznačeného tanečníka). Neoznačení tanečníci se přesunou na původní místo označeného tanečníka beze změny směru pohledu.

 
před
Shove Off
 po

 
před
Belles Shove Off
 po

Poznámky:

  • Aby se neoznačený tanečník dostal na místo označeného tanečníka, musí udělat Dodge, Press Ahead, nebo Press Back.
  • Shove Off je poziční povel (také se říká Space Invader) (stejně jako Anchor, Loop, Press, nebo Truck).

anyone 1 By n Shove Off [C4]: Označení tanečníci Phantom Run (o jednu pozici od pozice jejich partnera) n vedlejších tanečníků se posune o jednu pozici směrem k označenému tanečníkovi.

 
před
End Beau 1 By 3 Shove Off
 po

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/shoveoff.php?level=master&language=czech
18-October-2019 09:31:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.