Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Scoot Chain Thru [A2]
   (Vince Di Caudo 1971)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves: EN: 10
Z formace Parallel Waves: CZ: 10
Leaders Split Circulate as Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend. EN: 20
Leaders Split Circulate, Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend. CZ: 20
Ends in Parallel Waves. EN: 30
Končí v Parallel Waves. CZ: 30

From a 1/4 Tag: EN: 40
Z formace 1/4 Tag: CZ: 40
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Ends in a 3/4 Tag. EN: 50
Končí ve 3/4 Tag. CZ: 50

Z Parallel Waves:

 
     
před
Scoot Chain Thru
 po
Leaders Split Circulate jako
Trailers Extend & Swing
 po
Centers Slip
 po
Centers Swing & Extend
(hotovo)
Z 1/4 Tag:

 
   
před
Scoot Chain Thru
 po
Extend
 po
Swing
 
   
po
Slip
 po
Swing
 po
Extend
(hotovo)

Poznámky:
 • Styling: From Parallel Waves, Leaders can slowly do their Split Circulate and then clap hands while the Trailers work in the middle. EN: 60
  Způsob provedení: Z Parallel Waves mohou jít Leaders pomalu svůj Split Circulate a pak tleskat během doby, kdy jdou Trailers svoji část uprostřed. CZ: 60
 • There are two different starting formations for Scoot Chain Thru. Parallel Waves is the most common starting formation. Therefore, be careful when starting from a 1/4 Tag formation since the call feels different. EN: 70
  Figura Scoot Chain Thru má dvě možné výchozí formace. Nejběžněji používaná je formace Parallel Waves, proto buďte opatrní, když začínáte z formace 1/4 Tag, protože figura vypadá trochu jinak. CZ: 70
 • From a 1/4 Tag, everyone does the 'Trailers part' as if they started from Parallel Waves. Be sure to end in a 3/4 Tag formation: Centers reform the center Wave, and Outsides slide together to form a Couple. EN: 80
  Z formace 1/4 Tag jdou všichni část pro Trailers, jako kdyby začínali z Parallel Waves. Ujistěte se, že jste po provedení figury skončili ve 3/4 Tag: Centers musí znovu vytvořit vlnu uprostřed, Outsides sestoupí k sobě do páru. CZ: 80
 • When the starting formation is Left-handed, be sure to do the Left-hand version of the call, ending in a Left-hand formation. EN: 90
  Pokud začínáte z levé formace, je celá figura za levou ruku a končí v levoruké formaci. CZ: 90
 • Scoot Chain Thru is often cued as "Extend, Swing Thru, Turn Thru". EN: 100
  Figura Scoot Chain Thru je často napovídána jako "Extend, Swing Thru, Turn Thru". CZ: 100
 • Only the original Leaders from Parallel Waves can RollEN: 110
  Pouze původní Leaders mohou udělat RollCZ: 110
 • Think about what would happen (from Parallel Waves) on a Scoot Chain Thru 1 & 1/2EN: 120
  Zamyslete se nad tím, jak by z Parallel Waves dopadlo Scoot Chain Thru 1 & 1/2CZ: 120

Swing [A2] (Lee Kopman 1966):
From a Wave or other applicable 4-dancer formation. Ends and adjacent Centers Arm Turn 1/2. EN: 416
Z formace Wave a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Koncoví s centers vedle nich Arm Turn 1/2. CZ: 416

Slip [A2] (Lee Kopman 1966):
From a Wave or other applicable 4-dancer formation. Centers Arm Turn 1/2. EN: 417
Z formace Wave a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers Arm Turn 1/2. CZ: 417

Scoot Chain Thru To A Wave [C1]:
Do a Scoot Chain Thru omitting the final Extend. Outsides (if any) slide together to end as a Couple. A 1/4 Tag ends in Parallel Waves; Parallel Waves end in a 1/4 Tag. EN: 418
Udělejte Scoot Chain Thru až na poslední Extend. Outsides (pokud existují) sestoupí k sobě a vytvoří pár. Formace 1/4 Tag končí v Parallel Waves, Parallel Waves končí v 1/4 Tag. CZ: 418

Scatter Scoot Chain Thru [C1] (Jack Lasry 1971):
From Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate as Trailers Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. EN: 419
Z formace Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate, Trailers Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves. CZ: 419

any Tagging call Chain Thru [C3A]:
Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. For example, a Tag Chain Thru is a 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. EN: 25
Proveďte any Tagging call do formace 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves. Například Tag Chain Thru je 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. CZ: 25

Cross Scoot Chain Thru [C4]:
From a 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend to the wrong hand'), Swing, Slip, Swing, and Extend. Ends in an opposite-handed 3/4 Tag. EN: 420
Z formace 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend do druhé ruky'), Swing, Slip, Swing, and Extend. Končí ve 3/4 Tag za druhou ruku. CZ: 420

CALLERLAB definition for Scoot Chain Thru

Choreography for Scoot Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/scootchainthru.php?language=czech&level=A2&action=edit
14-July-2024 21:59:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL