Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ripple (The Line | Wave) | {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ripple (The Line | Wave) | n -- [C2]
   (Royce Waugh 1966)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Line eller Alamo Ring.

De utpekade dansarna arbetar mot mitten på sin Line och gör successivt en Partner Trade med varje dansare tills han/hon når slutet på sin Line. Ripple n betyder att göra en Trade med totalt n dansare. n kan inkludera en 'fraction' (t.ex, Ripple 2 & 1/2 betyder att göra Partner Trade med 2 successiva dansare och sedan 1/2 Partner Trade med den tredje dansaren).

     
före
Dancer Ripple The Wave
 efter
Ripple 1
 efter
Ripple 2
 efter
Ripple 3
(klart)

   
före
Dancer Ripple 1 & 1/2
 efter
Ripple 1
 efter
Ripple 1 & 1/2
(klart)

Kommentarer:

  • När Ripple callas från en 1 x 8 Line, arbeta på varje sida såvida inget annat sägs. Notera emellertid att vid ett call som Very Ends Ripple {n} där n är större än 3 tvingar det de utpekade dansarna att korsa Very Center och måste därför arbeta med dansarna från den andra sidan.
  • Callern kan ange den riktning de utpekade dansarna skall börja mot (t.ex, Head Lady Right Ripple 2). Från en Alamo Ring, måste riktningen alltid anges.
  • Om ingen riktning anges, så gör den utpekade dansaren sin första Trade mot mitten på sin Line.
  • Det kan vara mer än en utpekad dansare. Till exempel, från en Wave, kan callet vara Ends Ripple 2.

Rolling Ripple n By n (By n) [C4] (Lee Kopman 1984): Från en Line eller Alamo Ring. De utpekade dansarna Ripple den först angivna siffran; den nya dansare som hamnat på den utpekade dansarens ursprungliga position Ripple nästa angivna siffra; repetera del 2 för varje ytterligare siffra.

   
före
Dancer Rolling Ripple 3 By 1 & 1/2
 efter
Dancer Ripple 3
 efter
Dancer Ripple 1 & 1/2
(klart)

Se också anything Like A Ripple CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Ripple the Wave
CALLERLAB definition for Designated Dancers Ripple 1, 2, 3

Choreography för Ripple (The Line | Wave) | n

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/ripple.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=czech%C3%A2%C5%92
%C2%A9uage=germany&language=sweden
22-October-2019 19:32:25
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.