Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse Order Concept [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Order Concept -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Dela upp callet i dess delar och gör delarna i omvänd ordning.

Se också Calls With Parts.

Reverse Order Recoil:
 

   
före
Reverse Order Recoil
 efter
Step & Fold
 efter
Box Recycle
(klart)

Reverse Order Travel Thru:
 

   
före
Reverse Order Travel Thru
 efter
As Couples 1/4 Right
 efter
Pass Thru
(klart)

Reverse Order Diamond Chain Thru:
 

     
före
Reverse Order Diamond Chain Thru
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Very Centers Trade
 efter
Diamond Circulate
(klart)

Notera: Några caller säger bara Reverse när de menar Reverse Order. Detta kan ofta vara tvetydigt. Tänk på Reverse Recoil: vill callern ha en Reverse (Mirror) Recycle och sedan Step & Fold, eller vill callern ha en Step & Fold och sedan Split Recycle?

JÄMFÖR FÖLJANDE (Startar från Parallel Waves):

  • Reverse Order Split Turn The Key:
    Hinge; Split Counter Rotate 1/4; Trade. Slutar i Columns.
  • Split Reverse Order Turn The Key:
    Hinge; Lockit; Trade. Slutar i en Tidal Wave.

    I det senare fallet, hör man ordet Split först och därför måste man dela upp startformationen i två 2 x 2. Varje 2 x 2 gör sedan callet.

Se också Reverse The Top [C3B] vilket är en Reverse Order Spin The Top.

Choreography för Reverse Order Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/reverseorder.php?level=master&language=sweden
22-October-2019 23:32:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.