Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Release {anything} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Release anything -- [C3A]
   (Dick Kenyon 1980)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Generalized 1/4 Tag a Generalized 1/4 Diamond.

Koncoví z Center 4 Press Ahead a ten venkovní tanečník, ke kterému nikdo nedostupuje, udělá (12-Matrix) Press Out; Outsides pracují s Phantoms (v případě potřeby) a všichni udělají figuru anything.

Poznámka: fantómové, kteří skončí mezi Outsides a Centers, se na konci figury vypouštějí, pokud figura anything fantómy vyloženě neobsahuje (např. Release Triple Wave Ah So fantómy ponechá, zatímco Release Ah So ne).

Release Cycle & Wheel
 

     
před
Release Cycle & Wheel
 po
Release
 po
Cycle & Wheel
  po
odstranění fantómů
(hotovo)

Release Offset Waves Out Roll Circulate
 

   
před
Release
Offset Waves Out Roll Circulate
 po
Release
 po
Offset Waves Out Roll Circulate
(hotovo)

Varianty: Magic Release anything [NOL].

Magic Release Ah So
 

   
před
Magic Release Ah So
 po
Magic Release
  po
Ah So a
odstranění fantómů
(hotovo)

Při Magic Release pracuje Outside 6 jakoby v Distorted Magic Columns of 3. Tanečník #2 Magic Press Out (jde delší cestu), venkovní tanečník, ke kterému nikdo nedostoupil, dělá Magic Column Circulate; všichni udělají figuru anything.

Release The Column [obsolete]: Z formace Mini-Wave Columns. Tanečníci #2 a #4 Press Out; všichni Finish Ferris Wheel. Končí ve Starting Double Pass Thru. Tato verze je původní figura 'Release'.

CALLERLAB definition for Release Anything

Choreography for Release anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/release.php?level=master&language=czech
23-October-2019 07:31:07
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.