Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Recycle [from Facing Couples] [A2]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left.

Slutar i en R-H Wave.

   
före
Recycle
 efter
Beaus 1/2 Box Circulate medan
Belles Left Dodge
(halvvägs)
  efter
Ursprungliga Beaus U-Turn Back
åt höger medan
ursprungliga Belles Veer Left
(klart)

Kommentarer:
  • Från en R-H Wave, callar man ofta Recycle Twice. Det är en mjuk kombination och du börjar och slutar med samma dansare.
  • Recycle [från Facing Couples] är mycket likt en Veer Left följt av en Ends Run.

Varför finns det två olika call som heter Recycle?

Den ursprungliga ide'n för Recycle var (nu på C1) callet All 8 Recycle, vilket börjar och slutar i en 1/4 Tag. Centers gör Mainstream-versionen av Recycle, men arbetar i en vid sväng fär att sluta som ett Couple på utsidan, medan Outsides går in mot mitten och gör A2-versionen av Recycle för att sluta i en Center Wave.

Senare, "upptäckte" man att det verkligen var två call i callet All 8 Recycle och att dessa call kunde göras separat.. Därför finns det två versioner av Recycle.

Box Recycle [C1]: Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-Facing Couple. De som är ett Couple gör sin del av en (Facing) Recycle medan de som är i en Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back genom att vrida sig mot mitten på sin 4-dansare formation. Slutar i en Wave.

Split Recycle [C1]: Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box Recycle.

All 8 Recycle [C1] (Lee Kopman 1974): Från en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar). Wave dansarna gör en Recycle, och tar en vidare sväng än normalt, för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten & gör en Box Recycle med varandra för att sluta i en Center Wave. En 1/4 Tag uppställning slutar i en 1/4 Tag.

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Från en Wave. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4 Roll. Slutar i Facing Couples.

Cross Cycle [C3B]:

Från en Two-Faced Line (Joe Chiles 1975):
  1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box;
  2. Box Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.
Slutar i Facing Couples.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller Mini-Wave Box):
Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither. Slutar i en Two-Faced Line.

Counter Point [C4]: Från tillämpliga formationer. Centers Recycle medan Outsides Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Recycle

Choreography för Recycle [from Facing Couples]

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/recycle_a2.php
19-May-2024 07:30:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL