Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press {direction} [C1,C2]
   (Lee Kopman)
C1: C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

Press Ahead [C1]:
Designated dancers move one position forward. EN: 10
Označení tanečníci jdou dopředu o jednu pozici. CZ: 10

Press Back [C1V]:
Designated dancers move one position backward. Press Back is typically only used as a gimmick. EN: 20
Označení tanečníci jdou dozadu o jednu pozici. Press Back se typicky používá jako legrácka. CZ: 20

Press In|Out|Right|Left [C2]:
As one movement, designated dancers move one position forward and one position toward the given directionEN: 30
Jako jeden pohyb jdou označení tanečníci o jednu pozici dopředu a o jednu pozici daným směrem (direction)CZ: 30

Poznámky:
 • Non-designated dancers do not move or adjust in any manner. EN: 40
  Neoznačení tanečníci se nehýbou ani nijak nezarovnávají. CZ: 40
 • Do not change your facing direction during this call. EN: 50
  Během figury neměníte svůj směr pohledu. CZ: 50
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be occupied by a dancer. Within a 2 x 4 there are eight positions. A Squared Set, Butterfly, or "O" is a 16-Matrix (4 x 4) formation, and one position refers to an adjacent spot within that rectangular grid. EN: 60
  'Pozice' ve významu této definice je místo, na kterém může stát tanečník. V matici 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) a jedna pozice znamená jedno místo v tomto pravoúhlém rastru. CZ: 60
 • The direction can be In, Out, Right, or Left. In and Out are relative to the Center of the Set. EN: 70
  Směr (direction) může být In, Out, Right a Left. In a Out jsou relativní vůči směru čtverylky. CZ: 70

 
před
Press Right
 po
 
před
Press Left
 po

   
před
Press Ahead
 po
1/2
  (hotovo)

Note that in the example above, dancers are completely offset after the Press Ahead. A common dancer mistake is to go only half-way. EN: 80
Všimněte si, že v příkladu výše jsou tanečníci po Press Ahead v plném offsetu. Běžná chyba je, že tanečníci jdou jen půlku toho, co by měli. CZ: 80

The following examples illustrate the differences among the similar calls Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruEN: 90
Následující příklady ilustrují rozdíly mezi podobnými figurami Extend, 1/2 Press Ahead a Step ThruCZ: 90

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
   
po
Extend
 po
1/2 Press Ahead
 po
Step Thru

Often callers misuse the term Extend when they mean to use Press Ahead or 1/2 Press AheadEN: 100
Calleři často chybně použijí termín Extend, když myslí Press Ahead nebo 1/2 Press AheadCZ: 100

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
As Couples Extend
 po
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985):
As one movement, Press direction while individually turning toward that direction. Direction can be In, Out, Left, or Right and is relative to the Center of the Set. EN: 646
Jako jeden pohyb Press direction a individuálně se otočit daným směrem (direction). Direction může být In, Out, Left a Right a jsou relativní vůči středu čtverylky. CZ: 646

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980):
Designated dancers Press Ahead while holding onto the dancer in their partner's position, dragging that dancer with them. EN: 647
Označení tanečníci udělají Press Ahead a drží přitom za ruku svého partnera, kterého táhnou s sebou. CZ: 647

Viz také direction Loop n [C2] a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1: C2:     

https://www.ceder.net/def/press.php?level=C1&language=czech&action=edit
23-April-2024 22:55:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL