Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Partner Tag [A1]
   (Willard Orlich 1970)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från ett Couple eller en Mini-Wave.

Vrid dig 1/4 på stället för att titta på dansaren bredvid (1/4 In); Pass Thru.

Slutar i dansare rygg mot rygg.

Från en Couple:

 
   
före
Partner Tag
 efter
vridning 1/4
 efter
Pass Thru
(klart)
Från en Right-Hand Mini-Wave:

 
 
före
Partner Tag
 efter
Från en Left-Hand Mini-Wave:

 
 
före
Partner Tag
 efter

Kommentarer:
 • Partner Tag är 2-dansare (dvs, Single) versionen av Tag The Line [Mainstream]. Denna Line består av två personer och handfattningen mellan dem är mitten på denna Line.
 • Passera alltid med höger axel på Pass Thru, även om startformationen är en Left-hand Mini-Wave.
 • Partner Tag slutar rygg mot rygg.
 • Det är lättare att dansa Partner Tag om du får den vanan att alltid ta handfattning med dansaren bredvid efter varje call. Genom att ta handfattning blir det lättare att avgöra din position i formationen om med vem du arbetar i nästa call.

JÄMFÖR FÖLJANDE:

 • 1/2 Partner Tag:
  Gör hälften av en Partner Tag (dvs, vrid dig 1/4 för att titta på dansaren bredvid). Slutar i Facing Dancers. Partner Tag har två delar: (1) 1/4 In; (2) Pass Thru.
 • Partner 1/2 Tag:
  I din Line om 2, gör en 1/2 Tag The Line (dvs, Turn 1/4 mot dansaren bredvid och 1/2 Pass Thru (Step To A Wave)). Slutar i en Right-Hand Mini-Wave.

Horseshoe Turn [A1] (Doug Johnston 1965): Från Columns där Ends tittar ut, eller från andra tillämpliga formationer. Ends Cloverleaf medan Centers Partner Tag. Columns slutar i en Eight Chain Thru.

Tag The Line [Mainstream] (Willard Orlich 1969): Från vilken som helst Line om 4. Vrid dig 1/4 på stället mot mitten på din Line; Double Pass Thru. Slutar i en Single Completed Double Pass Thru formation.

Partner Trade [Basic]: Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gå framåt medan du vrider dig 180°, för att byta plats med dansaren bredvid. När du startar från ett Couple, passera varandra med höger axel. En Mini-Wave slutar i en Mini-Wave, ett Couple slutar i ett Couple.

Partner Hinge [A1]: Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gör 1/2 av en Trade. Slutar i en Mini-Wave. Från en Mini-Wave, Partner Hinge är samma som Arm Turn 1/4; från ett Couple, Partner Hinge är samma som (som en rörelse) vänd er mot varandra och Step to a Right-hand Mini-Wave. Ordet 'Partner' är valfritt: det räcker med ordet 'Hinge' för att beskriva denna rörelse. Vanligen använder en caller termen 'Partner Hinge' från ett Couple, och 'Single Hinge' från en Mini-Wave.

Snap [C4]: Partner Tag.

CALLERLAB definition for Partner Tag

Choreography för Partner Tag

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/partnertag.php?level=A1&language=sweden
12-July-2024 05:02:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL