Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Own The {anyone} {anything} By {anything} [C3A]
   (Ben Rubright)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

De utpekade dansarna gör sin del av det första anything callet medan de andra gör sin del av det andra anything callet.

Notera: Om du är en Center och ditt anything call är ett 4-dansare call, arbeta med de närmaste Outsides. Arbeta inte i mitten!

Own The Boys ( = Boy) Ah So By Switch The Wave

 
 
före  efter
Own The Leaders Step & Fold By 1/2 Crazy Lockit

 
 
före  efter
Own The Ends Regroup By Shakedown

 
 
före  efter
Own The Outsides Swing & Mix By Linear Cycle

 
 
före  efter

Notera: Om det behövs, ta med i beräkningen ansiktsriktningen på dansare som inte är i din grupp. Till exempel, på ett call som Vertical, behöver du veta ansiktsriktningen på dansaren bredvid. Nedan är ett exempel där båda grupperna av dansare måste ta med i beräkningen ansiktsriktningen på de andra dansarna.

Own The Girls Explode The Line By Vertical 1/2 Tag

 
 
före  efter

Notera: Det är också möjligt att göra Own The {anyone} {anything} By {anything} när hela formationen som behövs för att göra callet inte finns, men din del av formationen finns. Se exemplet nedan, där Outsides inte har en Tidal Wave och Centers inte har en Eight Chain Thru, men båda grupperna med dansare kan göra sin del av callet.

Own The Outsides Linear Cycle By Pass The Ocean

 
 
före  efter

On Your Own anything By anything [obsolete] (Lee Kopman 1986): Outside 4 dansare gör sin del av det första anything callet medan Center 4 dansare gör sin del av det andra anything callet. Detta är samma som Own The Outsides anything By anything. On Your Own var det ursprungliga callet som övergavs till förmån för Own The anyone eftersom det senare är mer generaliserat och callern kan explicit peka ut de som skall göra det första anything callet.

CALLERLAB definition for Own The Anyone Anything By Anything

Choreography för Own The anyone anything By anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/owntheanyone.php?language=sweden&level=master
14-June-2024 02:16:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL