Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Out Roll Circulate [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem.

Out-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici.

Končí v Parallel Lines.

Z Waves:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Two-Faced Lines:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z Lines of 3:

 
   
před
Out Roll Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
  • Out-Facing Ends ('Out-Rollers') by se měli identifikovat tím, že zvednou ruku aneboněco vykřiknout (třeba "já" nebo "in"), aby ostatní v řadě věděli, kterým směrem se mají pohybovat.
  • Nehýbejte se, dokud se 'Out-Roller' ve vaší řadě neidentifikuje a vy víte, kterým směrem jít.
  • Část těch, co nejsou Out-Roller, je Flip (180°) o jednu pozici v řadě směrem na uvolněné místo. Tato akce je občas popisována jako 'Run' nebo alternativně jako jeden pohyb otočka o 1/4 směrem k pozici Out-Roller, krok dopředu na další pozici a další otočka o 1/4 stejným směrem, jako na začátku.
  • Po Out Roll Circulate mohou všichni udělat Roll.
  • Každá Line může mít pouze jednoho Out-Facing End. Pokud jste In-Facing End nebo stojíte vedle něj, jděte směrem ke vzdálenější koncové pozici.
  • Figura Out Roll Circulate může být provedena z libovolné Line, pokud caller určí, kdo má být 'Out-Roller'. Například z formace Out-Facing Lines může říct caller Prefer the End Boy for an Out Roll Circulate. V takovém případě dělá End Boy Circulate (nebo Trade na vzdálený konec), ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k 'preferovanému' konci.

 
před
Prefer the End Belle
for an Out Roll Circulate
 po
 
před
Prefer the Very Centers
for an Out Roll Circulate
 po

In Roll Circulate [A2]: Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. In-Facing Ends Circulate, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines.

Here Comes The Judge [C2] (Ralph Pavlik 1968): Z formace Line (obvykle ze čtyř tanečníků), ve kterých se Ends koukají stejným směrem. End Belle (koncový nejvíce vpravo) dělají svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k pozici End Belle's. Končí v Line. Here Comes The Judge je totéž co Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate.

Sock It To Me [C2] (Holman Hudspeth 1968): Z vhodné Line. Prefer the End Beau for an Out Roll Circulate.

Zoom Roll Circulate [C4]: Z formace Parallel Lines, ve kterých jsou všichni Ends do středu stejným ramenem. Out-Facing Ends Zoom, ostatní Flip (180°) o jednu pozici směrem k uvolněné koncové pozici. Končí v Parallel Lines.

Out Roll To A Diamond [C4]: Z formace Parallel Lines, ve kterých se dva Ends z každé řady koukají každý opačným směrem. Out-Facing Ends a Centers vedle nich dělají svou část Out Roll Circulate, ostatní úkrok stranou směrem do středu (tím se stanou Centers) a Hinge. Končí v Twin Diamonds.

Out Roll To A Wave [C4]: Z formace Twin Diamonds nebo Parallel Lines, ve kterých Ends každého diamantu koukají opačným směrem. Oba Ends dělají svoji část Out Roll Circulate, Centers beze směru pohledu úkrok směrem k uvolněnému místu a Hinge. Twin Diamonds končí v Parallel Lines; Parallel Lines končí v C1 Phantom formaci.

Animation for Out Roll Circulate

CALLERLAB definition for Out-Roll Circulate

Choreography for Out Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/outrollcirculate.php?level=master&language=czech
12-June-2024 12:40:59
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL