Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{direction} Loop {n} [C2]
   (Dave Hodson och Norm Poisson 1979)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

Designated dancers Run toward the given direction past the designated number, n, of dancer positions. Non-designated dancers do not move or adjust in any manner. EN: 10
De utpekade dansarna gör en Run mot den givna direction (riktning) förbi det angivna antalet, n, av dansarpositioner. De icke utpekade dansarna rör sig inte eller justerar på något sätt. SE: 10

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Right Loop 1
 efter
Left Loop 2

 
före
Leaders Right Loop 1
 efter

Kommentarer:
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be occupied by a dancer. Within a 2 x 4 there are eight positions. A Squared Set, Butterfly, or "O" is a 16-Matrix (4 x 4) formation, and one position refers to an adjacent spot within that rectangular grid. EN: 20
  'Position' i denna definitions termer refererar till en plats som skulle kunna upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. Static Square, Butterfly, eller "O" är 16-Matrix (4 x 4) formationer, och en position refererar till en plats bredvid i detta rektangulära rutnät. SE: 20
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be On Loop 1, run so that you have completely gone past one position. This will put you a total of 2 positions from your original spot. EN: 30
  Vid Loop 1, gör Run så att du helt och hållet går förbi en position. Detta placerar dig totalt 2 positioner från din ursprungliga plats. SE: 30
 • Loop is a convenient way for the caller to get into and out of Offset setups. EN: 40
  Loop är ett bekvämt sätt för callern att komma in eller ut från Offset uppställningar. SE: 40
 • The direction can be In, Out, Right, or Left. In and Out are relative to the Center of the Set. EN: 50
  Direction kan vara In, Out, Right, eller Left. In och Out är relativt Center på uppställningen. SE: 50
 • If no direction is given, move toward the direction you would move if the caller said Run. However, callers, it is best to always give a direction so that ambiguities are avoided. EN: 60
  Om ingen direction anges, gå i den riktning du skulle gå om callern hade sagt Run. Emellertid, caller, det är bäst att alltid ange en direction så att tvetydigheter kan undvikas. SE: 60

Se också Press direction [C1] och Truck [C2].

CALLERLAB definition for Right/Left Loop 1, 2, 3

Choreography för direction Loop n

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/loop.php?language=sweden&level=master&action=edit
23-July-2024 03:38:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL