Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Load The Boat [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Load The Boat -- [Plus]
   (Holman Hudspeth 1966)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Facing Lines a dalších vhodných formací.

Centers
1.  Pass Thru;
2.  Face Out (na místě se otočte o 1/4 směrem od středu čtverylky);
3.  Partner Trade;
4.  Pass Thru.
Ends
Jděte dopředu (jako při Circulate), pravým ramenem se miňte se třemi tanečníky a ihned poté, co se minete s tím třetím,
Face In (na místě se otočte o 1/4 směrem ke středu čtverylky);

Facing Lines končí v Eight Chain Thru.

Figura Load The Boat má čtyři části.

Z Facing Lines:
 

před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako Ends minuli prvního tanečníka
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako Ends minuli druhého tanečníka
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako Ends minuli třetího tanečníka
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)

Z Inverted Lines:
 

před
Load The Boat
 
     
po
Centers Pass Thru
jako Ends minuli prvního tanečníka
(1/4)
 po
Centers Face Out
jako Ends minuli druhého tanečníka
(1/2)
 po
Centers Partner Trade
jako Ends minuli třetího tanečníka
(3/4)
 po
Centers Pass Thru
jako Ends Face In
(hotovo)

Poznámky:

 • Caller může říct, aby figury provedli pouze Centers nebo pouze Ends. Například
  • Just the Centers Load The Boat
  • Ends (only) Load The Boat while Centers něco jiného
 • Pokud je výchozí formace jiná než Facing Lines, nečekejte nutně, že se na konci figury budete na někoho koukat. (koncová formace může být T-Bone).
 • Koncoví nesmějí začínat v Columns, takže figura Load The Boat nemůže být provedena třeba z formace starting Double Pass Thru.
 • Normálně se Load The Boat dělá bez držení, nicméně při učení nebo při tancování s méně zkušenými tanečníky je dobré, pokud se centers chytají po každé části, zejména po Face Out.
 • U figury Load The Boat lze aplikovat Ocean Wave pravidlo - figuru lze provést například z formace R-H Wave of 8.
 • Pomůcka pro Centers: Po Face Out se ještě před Partner Trade dotkněte se svým partnerem rukama. To vám pomůže se zorientovat.

Varianty:

 • Load The Boat, Centers To A Wave: Load The Boat, ale Centers jdou pouze 7/8 (tzn. Pass Thru, Face Out, Partner Trade a 1/2 Pass Thru (tj. Step To A Wave)).

Load The Boat But (Centers) anything [NOL]: Centers nahradí poslední Pass Thru figurou anything.

anything The Boat [C4]: Do the anything call; Finish Load The Boat (tzn. uděláte poslední 3/4 Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade a Pass Thru, Ends minou pravým ramenem 2 tanečníky a Face In).

CALLERLAB definition for Load The Boat

Choreography for Load The Boat

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/loadtheboat.php?language=czech&level=master
20-October-2019 06:59:42
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.