Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Little [C1]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From a 3/4 Tag or other applicable formations. EN: 10
Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací. CZ: 10

Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & FoldEN: 20
Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, Centers Step & FoldCZ: 20

A R-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Waves, a L-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Two-Faced Lines. EN: 30
R-H 3/4 Tag končí v Parallel R-H Waves, L-H 3/4 Tag končí v Parallel R-H Two-Faced Lines. CZ: 30

Z R-H 3/4 Tag:

 
 
před
Little
 po
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
jako Centers Step & Fold
(hotovo)
Z L-H 3/4 Tag:

 
 
před
Little
 po
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
jako Centers Step & Fold
(hotovo)
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Little
 po
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
jako Centers Step & Fold
(hotovo)

Scoot & Little [C1] (Lee Kopman 1972):
From a 1/4 Tag. Scoot Back; Outsides 1/4 to the hand-hold & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold. Ends in Parallel Waves. Note that from a R-H 1/4 Tag, Outsides go Right. From a L-H 1/4 Tag, Outsides go Left. EN: 572
Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Outsides 1/4 za rukou, za kterou dělali Scoot Back & Counter Rotate 1/4, Centers Step & Fold. Končí v Parallel Waves. Všimněte si, že z R-H 1/4 Tag jdou Outsides doprava, a z L-H 1/4 Tag doleva. CZ: 572

   
před
Scoot & Little
 po
Scoot Back
 po
Outsides 1/4 Right &
Counter Rotate 1/4
jako Centers Step & Fold
(hotovo)

Poznámky:
 • On Scoot & Little, Outsides go toward the handhold used during the Scoot Back (the "hot-hand"). On Scoot Back & Little, Outsides always go to the Right. The former is one call whose definition says the handedness of the Scoot Back determines the direction which the Outsides take. The latter is two calls stuck back-to-back: Scoot Back and Little. The definition of Little has the Outsides always going to the Right, no matter what precedes it. EN: 40
  Při Scoot & Little jdou Outsides za tou rukou, za jakou dělali Scoot Back. Při figuře Scoot Back & Little jdou Outsides vždy doprava. První varianta je totiž jedna figura, ve které je směr točení definovánou rukou, za kterou se dělal Scoot Back. Druhá varianta jsou dvě figury - Scoot Back a Little, a definice Little říká, že Outsides jdou vždy doprava, bez ohledu na předcházející figuru. CZ: 40
 • On Little, everyone except the original Very Centers can Roll. EN: 50
  Po Little mohou udělat Roll všichni kromě původních Very Centers. CZ: 50
 • The caller can optionally give a direction (In, Out, Right, Left) for the Outsides, in which case the Outsides 1/4 toward the given direction & Counter Rotate 1/4 (e.g., Left Little, Out Little). EN: 60
  Caller může volitelně říct pro Outsides směr (In, Out, Right, Left). V takovém případě udělají Outsides 1/4 daným směrem a Counter Rotate 1/4 (např. Left Little, Out Little). CZ: 60
 • According to the CALLERLAB definitions, Little [C1], Little More [C2], and Plenty [C1] can also be called from Twin Diamonds in which case the outsides omit the 1/4 Right. This usage seems to be dropping out of favor since nowadays there are several callers who always want the outsides to 1/4 Right. We believe that dancers should have a single consistent definition to follow, hence we believe the outsides should always 1/4 Right. When callers wish to use one of these calls from Diamonds omitting the 1/4 Right, they should say 'Outsides go As You Are: all Little | Little More | Plenty'. EN: 70
  Podle definice od CALLERLAB mohou být figury Little [C1], Little More [C2], a Plenty [C1] callerovány také z formace Twin Diamonds, kdy outsides vynechávají 1/4 Right. Toto použití ale zastarává, protože dnes existuje několik callerů, kteří po Outsides chtějí vždy provést 1/4 Right. Věříme, že tanečníci by měli mít jednoduchou a konzistentní definici, proto věříme, že outsides by měli provést 1/4 Right vždy. Pokud chtějí calleři použít jednu z uvedených figur z Diamonds a vynechat 1/4 Right, pak by měli říct 'Outsides go As You Are: all Little | Little More | Plenty'. CZ: 70

Interlocked Little [C3A]:
From a 3/4 Line or other applicable formations. Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Cross Fold (Ends Cross Fold as Centers 1/2 Press Ahead). EN: 299
Z formace 3/4 Line a dalších vhodných formací. Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4, Centers Step & Cross Fold (Ends Cross Fold, Centers 1/2 Press Ahead). CZ: 299

 
před
Interlocked Little
 po

Viz také Little More [C2] a Plenty [C1].

CALLERLAB definition for Little

Choreography for Little

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/little.php?level=master&language=czech&action=edit
22-May-2024 18:02:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL