Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Little [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides 1/4 Right och Counter Rotate 1/4 (dvs., Little) medan Centers Step And Cross Fold (Ends Cross Fold medan Centers 1/2 Press Ahead).

En generaliserad 1/4 Line slutar i Parallel Lines.

Från en 3/4 Line:

 
 
före
Interlocked Little
 efter
Från en ovanlig formation:

 
 
före
Interlocked Little
 efter

Kommentarer:
  • Historiskt, har caller callat Interlocked Little från Twin Diamonds, där Outsides förväntades 'go As You Are' (dvs., utelämna 1/4 Right). Denna användning betraktas idag med ogillande. Det är vår åsikt att callern uttryckligen skall säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att Outsides inte börjar med en 1/4 Right.
  • För att Centers del skall kunna dansas med flyt, bör Very Centers vänta (innan de gör sin 1/2 Press Ahead) tills Ends nästan har gjort klart sin Cross Fold.

Interlocked Scoot & Little [C3A]: Från en 1/4 Line. Interlocked Scoot Back; Outsides 1/4 till handfattningen och Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Cross Fold. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Interlocked Little More [C3A]: Från en 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer. Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Cross Fold (Ends Cross Fold medan Centers Extend); Center 4 Box Circulate. Same as Interlocked Little; Centers Box Circulate.

Little [C1] (Lee Kopman 1972): Från en 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold. En R-H 1/4 Tag slutar i Parallel R-H Waves, en L-H 1/4 Tag slutar i Parallel R-H Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Interlocked Little

Choreography för Interlocked Little

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/interlockedlittle.php?language=sweden&level=master
16-June-2024 11:16:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL