Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

In Roll Circulate [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines där Ends på varje Line alla har sin högeraxel in mot mitten eller alla har sin vänsteraxel in mot mitten.

Ends som tittar in gör en Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position nedåt sin Line mot den End-position som blivit ledig.

Slutar i Parallel Lines.

Från Waves:

 
   
före
In Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)
Från Two-Faced Lines:

 
   
före
In Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)
Från Lines Of 3:

 
   
före
In Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
  • In-Facing Ends ('In-Rollers') bör ge sig till känna genom att räcka upp handen och/eller göra något ljud (t.ex., vissla, ropa "jag") så att de andra dansarna i sin Line vet åt vilket håll de skall röra sig.
  • Rör dig inte förrän den som är 'In-Roller' i din Line identifierar sig och du vet åt vilket håll du skall gå.
  • Den som inte är In-Rollers del är att göra en Flip (180°) en position nedåt sin Line mot den End position som blivit ledig. Denna rörelse beskrivs ibland som en 'Run' eller alternativt, som en rörelse, vrid 1/4 mot In-Rollers startposition, stig framåt till nästa position och vrid en till 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning.
  • Alla utom den ursprungliga In-Facing End kan göra Roll.
  • Varje Line kan bara ha en In-Facing End. Om du är en Out-Facing End eller är dansaren bredvid, så vet du att du skall röra dig mot End-positionen längst bort.
  • Om båda Ends tittar in, kan callern peka ut en 'preferred' End att göra Circulate. Till exempel, från Facing Lines, kan callern säga Prefer the End Girl for an In Roll Circulate. I detta fall gör End Girl en Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End som är 'preferred'.

Out Roll Circulate [A2]: Från Parallel Lines där Ends på varje Line tittar åt motsatt håll. Out-Facing Ends Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position nedåt sin Line mot den position som blivit ledig. Slutar i Parallel Lines.

Zoom Roll Circulate [C4]: Från Parallel Lines där alla Ends har sin högeraxel mot mitten eller där alla har sin vänsteraxel mot mitten. Den End som är Out-Facing Zoom medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End position som blivit ledig. Slutar i Parallel Lines.

In Roll To A Diamond [C4]: Från Parallel Lines där alla Ends har sin högeraxel mot mitten eller alla har sin vänsteraxel mot mitten. In-Facing Ends och Center bredvid gör sin del av In Roll Circulate medan de andra glider sidledes mot mitten (för att bli Centers) och Hinge. Slutar i Twin Diamonds.

In Roll To A Wave [C4]: Från Twin Diamonds eller Parallel Lines där alla Ends har sin högeraxel mot mitten eller alla har sin vänsteraxel mot mitten. Ends gör sin del av In Roll Circulate medan Centers rör sig mot den End position som blivit ledig (utan att ändra ansiktsriktning) och Hinge. Twin Diamonds slutar i Parallel Lines; Parallel Lines slutar i en C1 Phantom position.

CALLERLAB definition for In-Roll Circulate

Choreography för In Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/inrollcirculate.php?level=A2&language=sweden
19-July-2024 08:24:47
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL