Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Working {direction} Concept [C4]
   (Eric Brosius)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
   view (admin)

Grand Working direction anything je přesný způsob vyjádření jak má fungovat Grand verze figury, která je normálně pro čtyři lidi. V minulosti to bylo tak, že se tanečníci museli Grand verze různých figur naučit nazpaměť, protože neexistovalo jednotné pravidlo.

Abychom mohli definovat Grand Working, musíme nejprve zadefinovat pojem pair (dvojice). Dvojice jsou dva tanečníci, pro které plati:

 1. Dva tanečníci ve Dvojici jsou fyzicky vedle sebe.
 2. Každý tanečník je členem právě jedné dvojice.
 3. Dvojice se nacházejí podél dlouhé osy formace. Pro získání dvojic je potřeba představit si sěrii lajn kolmých na dlouhou osu, které rozdělují tanečníky po dvou.

Jiný způsob, jak se dívat na dvojici je ten, že kdyby caller řekl nějakou figuru pro dva tanenčíky (např. Partner Tag nebo Right Roll To A Wav), tanečníci ve dvojici by (ve většině případů) pracovali spolu.

Příklady dvojic:

 
 
 
 
Pozor: následující diagram neukazuje dvojice tak,
jak jsou výše definované, protože nesplňují třetí pravidlo uvedené výše:

 

With this understanding of a pair in mind, we now look at Grand Working. For Grand Working, each dancer within the overall formation selects a 4-spot sub-formation in which to work. This 4-spot sub-formation consists of the 2 spots in the dancer's pair and the 2 spots in an adjacent pair, which is determined by the given direction.

Each dancer who is in an Outside pair works within the 2 spots in their pair and the 2 spots in the adjacent Center pair.

Each dancer who is in a Center pair works within the 4-spot sub-formation that includes the 2 spots in their pair, and the 2 spots occupied by the nearest pair of dancers that exist toward the given direction. Each of these dancers must individually determine in which 4-spot sub-formation they are to work. The determination is done relative to their own facing direction or to their own position within the overall formation.

When the overall formation is a 1 x {n}, the sub-formations consist of 1 x 4s; when the overall formation is a 2 x {n}, the sub-formations consist of 2 x 2s.

The given direction can be any of the following:

 • Right, Left, Forward, nebo Backward:
  • Each dancer who is in a Center pair works with the adjacent pair that is toward the given direction.

 • As identifier, where identifier is Centers, Ends, Beaus, Belles, Leaders, or Trailers:
  • Each dancer who is in a Center pair works with the spots in their pair and the spots in an adjacent pair such that they are a Center, an End, a Beau, a Belle, a Leader, or a Trailer, respectively, of the 4-spot sub-formation.

 • Together nebo Apart:
  • Together and Apart are primarily applicable only from a 1 x {n}.
  • Together means that each dancer who is in a Center pair works with the adjacent pair that is physically closest to their spot.
  • Apart means that each dancer who is in a Center pair works with the adjacent pair that is physically furthest from their spot.

 • Clockwise nebo Counter Clockwise:
  • Clockwise and Counter Clockwise are primarily applicable only from a 2 x{n}.
  • To determine with which pair to work, imagine each Outside pair as a single dancer, and draw a single imaginary ellipse that goes through each of the dancers in the Center pairs and also through the Outside pairs (e.g., similar to the Circulate path from Columns). Each dancer who is in a Center pair works with the adjacent pair that is Clockwise or Counter Clockwise to them on that imaginary ellipse.
  • In our opinion, Clockwise and Counter Clockwise are rather difficult aspects of Grand Working and should not be used at C3B.

Poznámky:
 • Dancers in the Outside pairs only have one sub-formation in which they can work: they must work with the spots in their pair and the spots occupied by the adjacent pair.
 • Identify the spots that you are working with, not the dancers. Some of the dancers occupying your spots may be working within a different set of spots.
 • After identifying the four spots, do the call as if you were working with those 3 dancers. Do not re-evaluate who you are working with during the call.
 • In most cases, there are several ways to specify the same Grand Working call. For example, from a R-H Tidal Wave, Grand Working Right is the same as Grand Working As Ends. From Columns, Grand Working Forward is the same as Grand Working As Trailers. It is up to the caller's discretion to use an appropriate name.

  I use the following convention:

  • From a 2 x {n}, use Right, Left, Forward, Backward.
  • From a 1 x{n}, use As Centers or As Ends.

Grand Working (Z 1 x 8):

From a 1 x 8 formation,
there are three 4-dancer sub-formations
consisting of adjacent pairs:
 
   
sub-formation # 1 sub-formation # 2 sub-formation # 3

Grand Working As Centers (Together):
 • Dancers , , and work within sub-formation # 1.
 • Dancers and work within sub-formation # 2.
 • Dancers , , and work within sub-formation # 3.

Grand Working As Ends (Apart):
 • Dancers , , and work within sub-formation # 1.
 • Dancers and work within sub-formation # 2.
 • Dancers , , and work within sub-formation # 3.

Grand Working As Centers | Ends (Z 1 x 8):

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Grand Working As Centers
Lockit
 po
Grand Working As Ends
Lockit

Grand Working As Centers | Ends (Z 1 x 6):

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Grand Working As Centers
Step & Fold
 po
Grand Working As Ends
Step & Fold

More examples:

 
před
Grand Working Left
Travel Thru
 po
 
před
Grand Working Right
Wheel Thru
 po

Viz také Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/grandworking.php?level=master&language=czech
24-April-2024 18:34:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL