Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Four Ladies Chain -- [Basic]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
or        All   
   view (admin)

Z formace Squared Set nebo Circle, ve kterém se střídají Boys a Girls.

Čtyři Girls zatočí hvězdu o půl k protějšímu Boy, pak Courtesy Turn.

Končí ve formaci Squared Set.

Four Ladies Chain

 
   
before after
Girls right-hand star 1/2
 after
Boys turn the Girls
(done)
Delší popis:
Čtyři Girls zatočí hvězdu o půl k dalšímu Boy a podají mu svou levou ruku. Boys je uchopí svou levou rukou, vezmou Girls kolem pasu a zatočí ji o 3/4. Končí ve formaci Squared Set. Bod otáčení je mezi dvěma tanečníky. Při otáčení trochu ustupte dozadu.

Viz také Two Ladies Chain [Basic]

CALLERLAB definition for Ladies Chain Family

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/fourladieschain.php?language=czech&level=master
14-May-2021 15:12:21
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.