Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fan Concept [C3B]
   (autor neznámý)
C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

The Fan CONCEPT is used on calls which begin with an Arm Turn 1/2 (Swing) followed by a Centers Cast Off 3/4. Omit the initial Arm Turn 1/2 and do the given call. When starting from Facing Couples formations (e.g., Facing Liness, Eight Chain Thru), first Step To A Wave. EN: 10
Fan CONCEPT se používá u figur, které začínají Arm Turn 1/2 (Swing) následované Centers Cast Off 3/4. Počáteční Arm Turn 1/2 se vynechá a udělá se zbytek figury. Pokud se začíná z formace Facing Couples (tzn. Facing Lines, Eight Chain Thru), jako první se udělá Step To A Wave. CZ: 10

Typical calls used with the Fan CONCEPT include: EN: 20
Figury typicky používané s Fan CONCEPTCZ: 20

Alter & Circulate Spin Chain & Exchange The Gears
Alter The Wave Spin Chain The Gears
Relay The Deucey Spin Chain The Line
Relay The Shadow Spin Chain Thru
Relay The Top  

Poznámky:
 • The Fan CONCEPT was derived by generalizing the difference between 'Spin The Top' and 'Fan The Top'. EN: 30
  Fan CONCEPT byl odvozen zobecněným rozdílem mezi 'Spin The Top' a 'Fan The Top'. CZ: 30
 • For calls whose name begins with the word 'Spin' the word 'Spin' is replaced with the word 'Fan' (e.g., Spin Chain the Gears becomes Fan Chain the Gears). For all other calls the word 'Fan' is inserted before the name of the call (e.g., Alter the Wave becomes Fan Alter the Wave). EN: 40
  Figury, jejichž jméno začíná slovem 'Spin', je toto slovo nahrazeno slovem 'Fan' (např. Spin Chain the Gears se stane Fan Chain the Gears). Ve všech ostatních případech je slovo 'Fan' vloženo před jméno figury (např. Alter the Wave se stane Fan Alter the Wave). CZ: 40
 • The calls listed above can also be done from a Facing Setup (Eight Chain Thru or Facing Lines). If so, Step To A Wave and then do the call. EN: 50
  Výše uvedené figury mohou být také provedeny z Facing formací (Eight Chain Thru nebo Facing Lines). V takovém případě nejprve udělejte Step To A Wave a pak figuru. CZ: 50
 • From non-Facing Couples formations, the caller could alternatively say Finish any call instead of Fan any callEN: 60
  Z jiných formací než Facing Couples může caller alternativně říct Finish any call místo Fan any callCZ: 60
 • Although at first glance, you may think that Fan can always be replaced by Finish, this is not so. The "facing couples / ocean wave" rule applies to the Fan concept but not the Finish concept. For example, from an Eight Chain Thru formation, Fan Relay The Top is legal, whereas Finish Relay The Top is not. EN: 65
  Přestože na první pohled by se mohlo zdát, že koncept Fan může být vždy nahrazen Finish, není tomu tak. Na Fan koncept je totiž aplikováno "facing couples / ocean wave" pravidlo, kdežto na Finish koncept ne. Například z formace Eight Chain Thru je povel Fan Relay The Top legální kdežto Finish Relay The Top ne. CZ: 65


 
     
před
Fan Alter The Wave
 po
Centers Arm Turn 3/4
jako Ends U-Turn Back
 po
Counter Rotate 1/2
 po
Flip The Diamond
(hotovo)
Fan Chain Thru:

 
     
před
Fan Chain Thru
 po
Centers Cast Off 3/4
 po
Very Centers Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
(hotovo)

(Sometimes it seems that
the Ends have the hardest part!) EN: 70
(Někdy se zdá, že
jsou to Ends, kdo dělají nejtěžší část!) CZ: 70
Fan Relay The Shadow:

 
   
před
Fan Relay The Shadow
 po
Center 6 Step To A Wave and Arm Turn 3/4
as Very Ends Counter Rotate 1/4
 po
Centers Hinge and spread apart
as Others do the Centers Part of Cast A Shadow
(hotovo)
Viz také Finish CONCEPT.

Choreography for Fan Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/fan.php?level=C3B&language=czech&action=edit
20-July-2024 02:51:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL