Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fan Concept [C3B]
   (autor neznámý)
C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fan CONCEPT se používá u figur, které začínají Arm Turn 1/2 (Swing) následované Centers Cast Off 3/4. Počáteční Arm Turn 1/2 se vynechá a udělá se zbytek figury. Pokud se začíná z formace Facing Couples (tzn. Facing Lines, Eight Chain Thru), jako první se udělá Step To A Wave.

Figury typicky používané s Fan CONCEPT:

Alter & Circulate Spin Chain & Exchange The Gears
Alter The Wave Spin Chain The Gears
Relay The Deucey Spin Chain The Line
Relay The Shadow Spin Chain Thru
Relay The Top  

Poznámky:
  • Fan CONCEPT byl odvozen zobecněným rozdílem mezi 'Spin The Top' a 'Fan The Top'.
  • Figury, jejichž jméno začíná slovem 'Spin', je toto slovo nahrazeno slovem 'Fan' (např. Spin Chain the Gears se stane Fan Chain the Gears). Ve všech ostatních případech je slovo 'Fan' vloženo před jméno figury (např. Alter the Wave se stane Fan Alter the Wave).
  • Výše uvedené figury mohou být také provedeny z Facing formací (Eight Chain Thru nebo Facing Lines). V takovém případě nejprve udělejte Step To A Wave a pak figuru.
  • Z jiných formací než Facing Couples může caller alternativně říct Finish any call místo Fan any call.
  • Přestože na první pohled by se mohlo zdát, že koncept Fan může být vždy nahrazen Finish, není tomu tak. Na Fan koncept je totiž aplikováno "facing couples / ocean wave" pravidlo, kdežto na Finish koncept ne. Například z formace Eight Chain Thru je povel Fan Relay The Top legální kdežto Finish Relay The Top ne.


 
     
před
Fan Alter The Wave
 po
Centers Arm Turn 3/4
jako Ends U-Turn Back
 po
Counter Rotate 1/2
 po
Flip The Diamond
(hotovo)
Fan Chain Thru:

 
     
před
Fan Chain Thru
 po
Centers Cast Off 3/4
 po
Very Centers Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
(hotovo)

(Někdy se zdá, že
jsou to Ends, kdo dělají nejtěžší část!)
Fan Relay The Shadow:

 
   
před
Fan Relay The Shadow
 po
Center 6 Step To A Wave and Arm Turn 3/4
as Very Ends Counter Rotate 1/4
 po
Centers Hinge and spread apart
as Others do the Centers Part of Cast A Shadow
(hotovo)
Viz také Finish CONCEPT.

Choreography for Fan Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/fan.php?level=C3B&language=czech
23-June-2024 01:56:52
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL