Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Explode And {anything} [Plus,A1]
   (upphovsman okänd)
Plus: A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Callet Explode And anything finns på två nivåer, Plus och A1.

  • På Plus, begränsas startformationen till en Wave (eller någon enstaka gång en Inverted Line).
  • På A1, kan startformationen vara vilken som helst Line om 4.

Explode [Plus]. Från en Wave. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In (vänd dig mot dansaren bredvid). Slutar i Facing Couples

Explode [A1]. Från en generaliserad Line. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead, och alla justerar om det är nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

Explode and anything [Plus,A1]. Från en Wave. Explode; gör sedan anything callet.

Från en R-H Wave:

 
 
före
Explode
 efter
Från en L-H Wave:

 
 
före
Explode
 efter

Explode And Touch 1/4:

 
   
före
Explode And Touch 1/4
 efter
Explode
 efter
Touch 1/4
(klart)

Kommentarer:
  • Standarduppställning (lättast att dansa) är antingen en R-H Wave med Boys som Ends och Girls som Centers; eller en L-H Wave med Girls som Ends och Boys som Centers. I båda fallen, har Boys sin högra axel mot mitten och Girls har sin vänstra axel mot mitten.
  • Gör inte automatiskt en Right Pull By. På många ställen callas, Explode The Wave, mer frekvent än Explode. Dansarna får en vana att göra en Pull By. Gör bara en Pull By om du hör orden "The Wave", eller om nästa call börjar med en Pull By (t.ex., Explode And Right & Left Thru).
  • Alla kan göra en Roll efter en Explode.
  • anything callet kan vara vilket som helst passande call. Typiska call är Right & Left Thru, Touch 1/4 och Square Thru.

Explode The Wave [Plus] (Jack Lasry 1965): Från en Wave (eller Inverted Line). Step Thru & vrid 1/4 mot mitten på din Line; Right Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg.

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Explode The Line [A1] (Bill Shymkus 1964): Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead och alla justerar om det är nödvändigt för att sluta i Facing Couples; Right Pull By. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Explode The Diamond [C3B] (Dave Hodson 1974): Från Twin Diamonds, en 3/4 Tag eller andra tillämpliga formationer. Centers Explode The Wave medan Ends Circulate och Lead End U-Turn Back. Twin Diamonds slutar i Parallel Inverted Lines.

Explode The Top [C3A] (Holman Hudspeth 1969): Från Parallel Lines. Explode; End Beau Circulate 1 & 1/2 medan End Belle Circulate, Veer inåt och U-Turn Back medan Centers Touch 1/2 och Very Centers Cast Off 3/4 medan de andra Center Step Ahead för att bilda en R-H Star (Tips: den Center som gjorde Step Ahead bör lyfta sin vänstra hand för att visa att de leder Unwrap The Star); vrid din Star 1/4 och ledaren för Unwrap går framåt och de andra följer för att göra Unwrap The Star, och alla gör Face In för att sluta i Facing Lines.

CALLERLAB definition for Explode and (Anything)

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus: A1:     

https://www.ceder.net/def/explode.php?level=PLUS,A1&language=sweden
14-July-2024 07:04:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL