Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Exchange The Diamond [C2]
   (Lonnie Sturges 1977)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From Twin Diamonds or Point-to-Point Diamonds. EN: 10
Z formací Twin Diamonds a Point-to-Point Diamonds. CZ: 10

Do a total of 4 Diamond Circulates, one of which is Interlocked. The Interlocked Diamond Circulate is done after you become the Very Centers. Exchange The Diamond can be fractionalized into fourths. EN: 20
Udělejte celkem 4x Diamond Circulates, z nichž jednou se jedná o Interlocked verzi. Interlocked Diamond Circulate děláte poté, co se stanete Very Centers. Exchange The Diamond může být dělen na čtvrtiny. CZ: 20

Poznámky:
 • The traffic pattern is such that after you do your Interlocked Diamond Circulate (hence moving to the other Diamond) you must stay to the outside of those dancers who are still in their original Diamond. From normal Twin Diamonds, the Very Centers lead the Exchange and everyone else in their Diamond can follow them as if you were a snake winding around the other Diamond. EN: 30
  Způsob provedení je jako při Interlocked Diamond Circulate (přechází se do vedlejšího diamantu), ale můsíte jít vně kolem tanečníků, kteří jsou pořád ve svém výchozím diamantu. Z formace Twin Diamonds vedou Very Centers Exchange a všichni ostatní v diamantu je následují, jakoby byli had vinoucí se kolem druhého diamantu. CZ: 30
 • From Facing or Funny Diamonds: when encountering dancers from your original Diamond, pass Right shoulders; when encountering dancers from the other Diamond stay on the inside if you are still in your original Diamond, and stay on the outside if you are not in your original Diamond. EN: 40
  Z formací Facing nebo Funny Diamonds: když potkáte tanečníka ze svého diamantu, minete se pravým ramenem. Když potkáte tanečníka z druhé diamantu, zůstaňte uvnitř, pokud jste stále ve svém diamantu, nebo venku, pokud už jste v tom druhém. CZ: 40
 • Exchange The Diamond converts a R-H setup to a L-H setup and vice-versa. EN: 50
  Exchange The Diamond převádní pravorukou formaci na levorukou a naopak. CZ: 50

Exchange The Diamond:

 
před
Exchange The Diamond
 
     
the upper Diamond
after 1/4 EN: 60
horní Diamond
po 1/4 CZ: 60
 
the upper Diamond
after 1/2 EN: 70
horní Diamond
po 1/2 CZ: 70
 
the upper Diamond
after 3/4 EN: 80
horní Diamond
po 3/4 CZ: 80
  (hotovo)

Diagrammed below are the ending positions of all 8 dancers for the fractional Exchange The Diamond shown above. EN: 90
Níže je diagram s koncovými pozicemi všech osmi tanečníků pro části Exchange The Diamond ukázané výše. CZ: 90

před
Exchange The Diamond
 
   
po
1/4 Exchange The Diamond
 po
1/2 Exchange The Diamond
 po
3/4 Exchange The Diamond

Dancing hint: Dancers leading the exchange should raise a hand to identify themselves so that the other dancers in their Diamond can follow them. EN: 100
Rada: tanečníci, kteří vedou Exchange, by měli zvednou ruku a identifikovat se, aby ostatní viděli, koho následovat. CZ: 100

Exchange The Box [C3A]:
From a 2 x 4. Do a total of four Split Circulates, except that when you become the In-facing Center do your next Circulate to your diagonal opposite position (crossing over into the other Box). Exchange The Box can be fractionalized into fourths. EN: 326
Z formace 2 x 4. Proveďte cekem 4x Split Circulate, v okamžiku, kdy se stanete Centers koukající dovnitř přejděte diagonálně do druhého boxu. Exchange The Box může být dělen na čtvrtiny. CZ: 326

Exchange The Triangle [C3A] (Dave Hodson 1979):
From Twin Triangles. Do a total of three Triangle Circulates except that when 1) you become the Apex dancer (for Apex-to-Apex Triangles), or 2) you become the In-facing Base dancer (for Base-to-Base Triangles); do your next Circulate to the other Triangle. (From Apex-to-Apex Triangles, the Circulate is an Interlocked Triangle Circulate; from Base-to-Base Triangles, the Circulate is to the diagonal opposite position.) Exchange The Triangle can be fractionalized into thirds. EN: 325
Z formace Twin Triangles. Proveďte celkem 3x Triangle Circulat kromě případů, kdy 1) se stanete vrcholem (Apex) nebo 2) se stanete In-facing Base tanečníkem; pak další Circulate proveďte do druhého Triangle. (Z formace Apex-to-Apex Triangles se jedná o Interlocked Triangle Circulate; z formace Base-to-Base Triangles je Circulate proveden diagonálně na protější pozici.) Exchange The Triangle může být dělen na třetiny. CZ: 325

General Notes for all ExchangesEN: 110
Obecně platné poznámky pro všechny typy ExchangeCZ: 110
 • Do Circulates staying on the inside of your formation until the crossover point, and then do Circulates staying on the outside of the other formation (and adjust to end on footprints of the original formation). EN: 120
  Provádějte Circulates uvnitř své formace až do bodu přechodu do druhé formace. Pak pokračujte vně formace. CZ: 120
 • The crossover point is the Very Center (if there is one), or the In-Facing Center (otherwise). EN: 130
  Bod přechodu je pozice Very Center (pokud existuje) nebo pozice středového tanečníka koukajícího dovnitř (v ostatních případech). CZ: 130

CALLERLAB definition for Exchange the Diamond (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Exchange The Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/exchdiamond.php?level=master&language=czech&action=edit
17-July-2024 10:40:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL