Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ends Bend [A1]
   (Harold Thomas pre-1964)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Line of 4, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Line of 4 (řada čtyř tanečníků) a dalších vhodných formací. CZ: 10

As one movement, the Ends EN: 20
Jako jeden pohyb udělají Ends CZ: 20
 1. Step Forward;
 2. Turn 1/4 toward the Center of the 4-dancer formation; EN: 30
  Otočku o 1/4 směrem do středu své formace čtyř tanečníků; CZ: 30
 3. Step Forward.
That is, Ends do the Ends part of Bend The Line. EN: 40
To znamená, že Ends dělají část Bend the Line koncových tanečníků. CZ: 40

Z One-Faced Line:

 
 
před
Ends Bend
 po
Z Wave:

 
 
před
Ends Bend
 po
Z Inverted Lines:

 
 
před
Ends Bend
 po
Z Facing Lines:

 
 
před
Ends Bend
 po
The Centers need to back up to allow for Square BreathingEN: 50
Centers musí kvůli Square Breathing (dýchání čtverylky) trochu ustoupit. CZ: 50
Z Funny Diamonds:

 
 
před
Ends Bend
 po
Z 1 x 8:

 
 
před
Ends Bend
 po

Poznámky:
 • Only the Ends are active on Ends Bend. Centers do not move (except to allow for square breathing, such as when Ends Bend is called from Facing Lines -- in which case, Centers back up to allow the Ends to get into the middle). EN: 60
  Při Ends Bend jsou aktivní pouze Ends. Centers se (kromě dýchání čtverylky nehýbou, pokud není zrovna Ends Bend callerováno z Facing Lines -- v takovém případě udělají Centers krok zpět a uvolní místo pro Ends. CZ: 60
 • The Ends can Roll. This is because the definition contains the phrase 'as one movement'. EN: 70
  Ends mohou udělat Roll. Je to proto, že definice obsahuje frázi 'jako jeden pohyb'. CZ: 70
 • If both Ends start facing the same direction, they must be facing each other upon completion of the call. EN: 80
  Pokud se Ends koukají na začátku stejným směrem, tak se nakonci musí koukat jeden na druhéhoCZ: 80
 • A common mistake dancer make on Ends Bend is to do a 1/4 In instead. Be sure to Step Forward, 1/4 In, then Step Forward again. EN: 90
  Běžná chyba, kterou tanečníci při Ends Bend dělají, že udělají pouze 1/4 In. Musíte udělat Step Forward, 1/4 In, a další Step ForwardCZ: 90
 • The most common choreographic application of Ends Bend is from Out-Facing Lines. At A2, the most common follow-up calls for an Ends Bend are Split Square Thru (n) and Split Square Chain ThruEN: 100
  Nejčastější použití Ends Bend je z Out-Facing Lines. Na A2 po Ends Bend nejčastěji následují figury Split Square Thru (n) a Split Square Chain ThruCZ: 100
 • Ends Bend was originally named Bend The EndsEN: 110
  Figura Ends Bend se původně jmenovala Bend The EndsCZ: 110

CALLERLAB definition for Ends Bend

Choreography for Ends Bend

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/endsbend.php?level=master&language=czech&action=edit
20-June-2024 03:12:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL