Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Double Star Thru [A1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

From normal Facing Couples (Boy on Left, Girl on Right). EN: 10
Från normala Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger). SE: 10

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Ends in half-sashayed Back-to-Back Couples. EN: 20
Slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 20

   
före
Double Star Thru
 efter
Star Thru
 efter
Mirror Star Thru
(klart)

Kommentarer:
 • Star Thru:
  From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Right-hand palm forward as Girls use Left-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girl turning under the arch 1/4 to the Left, as Boys turn 1/4 to the Right. Ends in a Couple. EN: 30
  Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder höger handflata framåt, Girls använder vänster handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen och vrider sig 90° åt vänster medan Boys vrider sig 90° åt höger. Slutar i ett Couple. SE: 30

  Mirror Star Thru:

  Do the mirror image of a Star Thru. That is... From Opposite-Sex Facing Dancers. Boys use Left-hand palm forward as Girls use Right-hand palm forward. Touch hands palm-to-palm, walk forward into the other dancer's starting position, Girl turning under the arch 1/4 to the Right, as Boys turn 1/4 to the Left. Ends in a Couple. EN: 40
  Gör spegelbilden av en Star Thru. Det vill säga... Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder vänster handflata framåt, Girls använder höger handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen. Boys vrider sig 90° åt vänster medan Girls vrider sig 90° åt höger. Slutar i ett Couple. SE: 40
 • On both Star Thru and Mirror Star Thru, the Girl goes under the arch. EN: 50
  På både Star Thru och Mirror Star Thru, går Girl under bågen. SE: 50
 • Star Thru, Mirror Star Thru, and Double Star Thru are sex-dependent calls. That is, Boys always do one thing as Girls always do another. The call is dependent upon your sex, not your position as a Beau or a Belle. EN: 60
  Star Thru, Mirror Star Thru och Double Star Thru är könsbundna call. Det vill säga, Boys gör alltid en sak och Girls gör en annan. Callet är beroende av ditt kön, inte din position som Beau eller Belle. SE: 60
 • After each part of Double Star Thru, you end as a Couple with the dancer you were facing. EN: 70
  Efter varje del av Double Star Thru, slutar du som ett Couple med den dansare du tittade på. SE: 70
 • Double Star Thru is choreographically equivalent to Cross Trail Thru. At the end of the call, you are facing the same direction as when you started the call. EN: 80
  Double Star Thru är koreografiskt ekvivalent med Cross Trail Thru. Du skall titta i samma riktning som när du började callet. SE: 80
 • An alternate way to think about Double Star Thru: do a regular Star Thru, then change hands and do a 'wrong hand' Star Thru. EN: 90
  Ett alternativt sätt att tänka på Double Star Thru: gör en vanlig Star Thru, byt sen hand och gör en Star Thru 'med fel hand'. SE: 90
 • Alternate hands: first use the inside hand, then use the outside hand. EN: 100
  Byt hand: använd först innerhanden, sedan ytterhandenSE: 100
 • After you become proficient at Double Star Thru, you can use light hand taps instead of making a large arch. Most experienced Advanced-level dancers dance the call this way. They don't raise their hands much at all - they just lightly tap the appropriate hands while dancing each part. While this may make the call easier to execute in realtime on the dance floor, we suggest that until you are proficient at the call, always do the entire arching movement. EN: 110
  Efter att du blivit bra på Double Star Thru, kan du bara göra en lätt klapp i stället för en stor båge.De flesta erfarna Advanced-dansare dansar på det sättet. De lyfter inte händerna så värst mycket - de klappar bara lätt den hand som är rätt för varje del av callet. Även om det gör det lättare och snabbare att utföra callet på dansgolvet, föreslår vi att medan du lär dig callet, du gör hela bågrörelsen. SE: 110
 • Mirror Star Thru has historically been called Left Star Thru. Unfortunately, the term Left Star Thru is confusing since the Girl uses the Right-hand. EN: 120
  Mirror Star Thru har historiskt kallats Left Star Thru. Oturligt nog är uttrycket Left Star Thru förvirrande eftersom Girls använder höger hand. SE: 120

JÄMFÖR FÖLJANDE

(from normal Facing Couples): EN: 130
(från normala Facing Couples): SE: 130
 • Double Star Thru:
  Star Thru; Mirror Star Thru.
 • Star Thru Double:
  Star Thru; Star Thru.

Triple Star Thru [A1]:
From applicable formations (usually a Starting Double Pass Thru in which the Center Couples are normal and the Outside Couples are Half-Sashayed). Those who can Star Thru; those who can Mirror Star Thru; those who can Star Thru. The aforementioned Starting Double Pass Thru formation ends in Back-to-Back Lines. EN: 49
Från tillämpliga formationer (vanligen en Starting Double Pass Thru där Center Couples är 'normal' och Outside Couples är Half-Sashayed). De som kan Star Thru; de som kan Mirror Star Thru; de som kan Star Thru. Den tidigare nämnda Starting Double Pass Thru formationen slutar i Lines rygg mot rygg. SE: 49

CALLERLAB definition for Double Star Thru

Choreography för Double Star Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/doublestarthru.php?level=master&language=sweden&action=edit
01-March-2024 04:14:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL