Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Double Star Thru [A1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från normala Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger).

 1. Star Thru;
 2. Mirror Star Thru.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

   
före
Double Star Thru
 efter
Star Thru
 efter
Mirror Star Thru
(klart)

Kommentarer:
 • Star Thru: Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder höger handflata framåt, Girls använder vänster handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen och vrider sig 90° åt vänster medan Boys vrider sig 90° åt höger. Slutar i ett Couple.

  Mirror Star Thru: Gör spegelbilden av en Star Thru. Det vill säga... Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder vänster handflata framåt, Girls använder höger handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen. Boys vrider sig 90° åt vänster medan Girls vrider sig 90° åt höger. Slutar i ett Couple.

 • På både Star Thru och Mirror Star Thru, går Girl under bågen.
 • Star Thru, Mirror Star Thru och Double Star Thru är könsbundna call. Det vill säga, Boys gör alltid en sak och Girls gör en annan. Callet är beroende av ditt kön, inte din position som Beau eller Belle.
 • Efter varje del av Double Star Thru, slutar du som ett Couple med den dansare du tittade på.
 • Double Star Thru är koreografiskt ekvivalent med Cross Trail Thru. Du skall titta i samma riktning som när du började callet.
 • Ett alternativt sätt att tänka på Double Star Thru: gör en vanlig Star Thru, byt sen hand och gör en Star Thru 'med fel hand'.
 • Byt hand: använd först innerhanden, sedan ytterhanden.
 • Efter att du blivit bra på Double Star Thru, kan du bara göra en lätt klapp i stället för en stor båge.De flesta erfarna Advanced-dansare dansar på det sättet. De lyfter inte händerna så värst mycket - de klappar bara lätt den hand som är rätt för varje del av callet. Även om det gör det lättare och snabbare att utföra callet på dansgolvet, föreslår vi att medan du lär dig callet, du gör hela bågrörelsen.
 • Mirror Star Thru har historiskt kallats Left Star Thru. Oturligt nog är uttrycket Left Star Thru förvirrande eftersom Girls använder höger hand.

JÄMFÖR FÖLJANDE (från normala Facing Couples):

 • Double Star Thru:
  Star Thru; Mirror Star Thru.
 • Star Thru Double:
  Star Thru; Star Thru.

Triple Star Thru [A1]: Från tillämpliga formationer (vanligen en Starting Double Pass Thru där Center Couples är 'normal' och Outside Couples är Half-Sashayed). De som kan Star Thru; de som kan Mirror Star Thru; de som kan Star Thru. Den tidigare nämnda Starting Double Pass Thru formationen slutar i Lines rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Double Star Thru

Choreography för Double Star Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/doublestarthru.php?language=sweden&level=master
17-July-2024 09:25:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL