Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diagonal Column | Line | Wave Concept [C4]
   (Lee Kopman)
C4:     

Jazyk:
  
  
  
  
   view (admin)

Formace Diagonal Column | Line | Wave jsou deformované Column | Line | Wave, ve kterých se směr pohledu tanečníků liší o 45° vůči normální Column | Line | Wave (tzn. kdyby se každý otočil o 45° doleva nebo doprava, pak by byli všichni ve jmenované formaci). Například ve formaci Butterfly jsou dvě Diagonal Columns nebo dvě Diagonal Lines | Waves.

Diagonal Column:

 
   
Odtud...   Myslete si, že pracujete zde...   nebo zde.
Toto je formace (Twin) Diagonal Columns. Můžete pracovat
v single Column nebo ve Twin Columns (v závislosti na prováděné figuře).

Diagonal Column Dixie Style To A Wave:

 
   
před
Diagonal Column Dixie Style To A Wave
 po
Centers Right Pull By
 po
Left Touch 1/4
(hotovo)

Diagonal Line | Wave:

 
   
Odtud...   Myslete si, že pracujete zde...   nebo zde.

Normálně figury callerované z Diagonal Column|Line|Wave začínají a končí na těch samých pozicích. Občas může caller z formace Butterfly říct povel, který otočí diagonálu o 90° (jako třeba Diagonal Wave Lockit ebo Diagonal Wave Spin The Top). V takovém případě skončí tanečníci na pozicích té druhé formace 1x4.

Diagonal Wave Spin The Top:

 
   
před
Diagonal Wave Spin The Top
 po
Diagonal Wave Swing
 po
Diagonal Wave Fan The Top
(hotovo)

 
Ve formaci Interlocked Blocks
je formace Diagonal Lines of 3...
  Myslete si, že pracujete zde.

Toto je formace (Parallel) Diagonal Lines. Můžete pracovat v
ve formaci single Line nebo Parallel Lines, v závilosti na řečené figuře.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/diagonalclw.php?language=czech&level=C4
15-July-2024 16:59:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL