Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Diagonal Box Concept [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Diagonal Box Concept -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

En Diagonal Box är en 2 x 2 vilken är offset (förskjuten) två positioner

Diagonal Box Formation:

eller

Från en 2 x 4 finns det två Diagonal Boxes. Arbeta i den distorderade 2 x 2 som visas nedan. Använd Stars för trafikmönstret när det passar.

Arbeta med dessa dansare i en Diagonal Box.

Diagonal Box Counter Rotate 1/4:
 

 
före
Diagonal Box Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:

  • Av historiska skäl utesluts ofta ordet 'Box' (t.ex, 'Diagonal Scoot Back' betyder 'Diagonal Box Scoot Back'; 'Diagonal Circulate' betyder 'Diagonal Box Circulate').
  • Diagonal Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up | etc. betyder att byta ut den första Circulate på ett call mot en Diagonal Box Circulate. Det betyder inte att man skall göra hela callet i sin Diagonal Box! Nuförtiden kan caller uttrycka sig mer explicit genom att säga något som Initially Diagonal Box Motivate.

Diagonal Boxes kan dyka upp i andra formationer än en 2 x 4:
 

 
(Ibland kallat Twin Parallelogram)   (Också känd som Parallelogram Split)

Se också Diagonal Column | Line | Wave CONCEPT [C4].

Choreography för Diagonal Box Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/diagonalbox.php?level=C3B&language=sweden
17-June-2019 21:25:48
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.