Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross The "K" [C2]
   (Bill White 1970)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Lines, Eight Chain Thru, eller andra tillämpliga formationer.

  1. Cross Trail Thru;
  2. Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från Center (dvs, 1/4 Out & Roll).

Facing Lines slutar i Facing Lines; Eight Chain Thru slutar i Eight Chain Thru.

Cross The "K" är ett 2-delars call.

Kommentarer:
  • Kom ihåg att Cross Trail Thru [A1] är en Pass Thru och Half Sashay. Du slutar rygg mot rygg utan att ändra din ansiktsriktning.
  • Om du blir en End, var noga med att göra U-Turn Back bort från Center. Callern kan lägga till en Roll (i vilket fall Ends slutar med att titta in efter Roll).

Från Facing Lines:

 
   
före
Cross The "K"
 efter
Cross Trail Thru
(1/2)
 efter
Centers Trade
medan Ends U-Turn Back
(klart)
Från en Eight Chain Thru:

 
   
före
Cross The "K"
 efter
Cross Trail Thru
(1/2)
 efter
Centers Trade
medan Ends U-Turn Back
(klart)

Se också anything The "K" [C2].

CALLERLAB definition for Cross the K

Choreography för Cross The "K"

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crossthek.php?language=sweden&level=master
24-July-2024 11:01:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL