Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Lockit [C3B]
   (Lee Kopman)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave eller en Two-Faced Line.

Som en rörelse, Lockit and Spread.

Slutar i en Wave eller Two-Faced Line.

Från en Wave:

 
 
före
Cross Lockit
 efter
Från en Two-Faced Line:

 
 
före
Cross Lockit
 efter

Danstips: Centers Arm Turn 1/4 och Spread medan Ends glider in och Arm Turn 1/4. Ends bör vänta innan de rör sig för att tillåta att Centers kommer bort från sin plats.

Cross Lockit är inte ett 2-delars call och bör därför inte fraktionaliseras. Callet dansas som en mjuk rörelse. Alla kan göra Roll efter callet.

Cross Lock The Hinge [C3B]: Cross Lockit; Hinge.

Hinge The Cross Lock [C3B]: Hinge; Cross Lockit.

anything The Cross Lock [C3B]: Gör anything callet; Cross Lockit.

Choreography för Cross Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/crosslockit.php?level=C3B&language=sweden
25-May-2024 17:26:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL