Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Fire [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Fire -- [Plus]
   (Ron Schneider 1976)
Plus:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From a Two-Faced Line or other applicable formation. EN: 10
Z formace Two-Faced Line a dalších vhodných formací. CZ: 10

Ends Cross Fold as Centers Trade & Step Forward. EN: 20
Ends Cross Fold, Centers Trade & Step Forward. CZ: 20

A Two-Faced Line ends in a Mini-Wave Box. EN: 30
Two-Faced Line končí v Mini-Wave Box. CZ: 30

Z Two-Faced Line:
 

 
před
Cross Fire
 po

Z One-Faced Line:
 

 
před
Cross Fire
 po

Z Facing Diamond:
 

 
před
Cross Fire
 po

Z Wave:
 

 
před
Cross Fire
 po

*The last example (From a Wave), is for informational purposes only. Cross Fire is rarely called from a Wave, even at C4. In this case, dancers end on the same spot, and hence share the spot by stepping to a right-hand Mini-Wave. Dancers are offset because the shared ending spots are not on an axis of the original formation. EN: 40
*Poslední příklad (z formace Wave) je uveden pouze pro informaci, protože figura Cross Fire je zřídka callerována z vlny, dokonce i na C4. V tomto případě končí tanečníci na stejném místě, tudíž dostoupí do pravé mini-vlny. Celá formace je v offsetu, protože dvě sdílená místa nejsou na stejné ose. CZ: 40

Poznámky:

  • Only the original Ends can Roll. EN: 50
    Pouze původní Ends mohou udělat Roll. CZ: 50
  • According to the CALLERLAB definitions, when Cross Fire is done from Out-Facing Lines, the ending formation is a 1/4 Tag formation. We disagree. EN: 60
    Pokud se dělá Cross Fire z Out-Facing Lines, je podle CALLERLAB definice koncová formace 1/4 Tag. My s tímto nesouhlasíme. CZ: 60

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

Cross Fire
according to CALLERLAB EN: 70
Cross Fire
podle CALLERLAB CZ: 70

Cross Fire
according to our definition EN: 80
Cross Fire
podle naší definice CZ: 80

For more information, see The Crossfire Controversy EN: 90
Pro více informací čtěte The Crossfire Controversy (polemika) CZ: 90

Viz také Crossfire from Inverted Lines - 2/9/95 by Stewart Kramer. EN: 100
Viz také Crossfire from Inverted Lines - 2/9/95 od Stewarta Kramera. CZ: 100

Straight Fire [C4]:
From Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds, or other applicable formations. Centers Trade & Step Forward as Out-Facing Ends Cross Fold as In-Facing Ends Veer Inward. Parallel Two-Faced Lines end in Columns. EN: 681
Z formace Parallel Two-Faced Lines, Facing Twin Diamonds a dalších vhodných formací. Centers Trade & a Step Forward, Out-Facing Ends Cross Fold, In-Facing Ends Veer Inward. Parallel Two-Faced Lines končí Columns. CZ: 681

Z Two-Faced Line:
 

 
před
Straight Fire
 po

CALLERLAB definition for Crossfire

Choreography for Cross Fire

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/crossfire.php?level=master%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=sweden&language=czech&action=edit
23-October-2019 09:51:31
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.