Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross & Turn, Reverse Cross & Turn [C1]
   (Lee Kopman 1966)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From Facing Couples. EN: 10
Från Facing Couples. SE: 10

Cross & Turn:
Beaus diagonally Right Pull By as Belles U-Turn Back. EN: 20
Beaus diagonalt Right Pull By medan Belles U-Turn Back. SE: 20

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonally Left Pull By as Beaus U-Turn Back. EN: 30
Belles diagonalt Left Pull By medan Beaus U-Turn Back. SE: 30

Ends in Back-to-Back Couples. EN: 40
Slutar i Back-to-Back Couples SE: 40

Cross & Turn:

 
 
före
Cross & Turn
 efter
Reverse Cross & Turn:

 
 
före
Reverse Cross & Turn
 efter

Kommentarer:
  • Historically, the right hand was used for the Pull By during a Reverse Cross & Turn. However, many callers/dancers felt that this was wrong, since Reverse often means to do the Mirror Image of the call. Until recently (May 1996), the CALLERLAB definitions stated that dancers use the right hand. The current CALLERLAB definitions say to use the Left-hand. EN: 50
    Historiskt sett, har den hand som används för Pull By vid Reverse Cross & Turn varit höger hand. Emellertid har många caller/dansare känt att det är fel, eftersom de anser att Reverse betyder att göra Mirror Image (spegelbilden) av callet. Tills nyligen (maj 1996), har CALLERLAB definitionerna sagt att dansarna använder höger hand. De gällande CALLERLAB definitionerna säger använd vänster hand. SE: 50
  • Dancers doing the diagonal Pull By often yell 'Bang!', pulling an imaginary gun from an imaginary holster, shooting the other diagonal dancer (as if in an Old West duel). This often results in many dancers dispensing with the Pull By altogether and simply doing a Jaywalk; they are too busy 'gunning each other down', their hands are occupied and they neglect to use them. EN: 60
    Dansarna som gör den diagonala Pull By ropar vanligen 'Bang!' och drar en imaginär revolver från ett imaginärt hölster och skjuter på diagonaldansaren (som i en Vilda Västern duell). Detta resulterar ofta i att många dansare inte bryr sig om att göra en Pull By och helt enkelt gör en Jaywalk; de är för upptagna med att 'skjuta på varandra', händerna är upptagna och de glömmer att att använda dem. SE: 60

Variation: Grand (Working Forward) Cross & Turn (from R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back. EN: 70
Variation: Grand (Working Forward) Cross & Turn (från R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back. SE: 70

Grand Cross & Turn:

 
 
före
Grand Cross & Turn
 efter

CALLERLAB definition for Cross and Turn / Reverse Cross and Turn

Choreography för Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/crossandturn.php?level=master&language=sweden&action=edit
27-May-2024 12:11:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL