Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross & Turn, Reverse Cross & Turn [C1]
   (Lee Kopman 1966)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From Facing Couples. EN: 10
Z formace Facing Couples. CZ: 10

Cross & Turn:
Beaus diagonally Right Pull By as Belles U-Turn Back. EN: 20
Beaus diagonally Right Pull By, Belles U-Turn Back. CZ: 20

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonally Left Pull By as Beaus U-Turn Back. EN: 30
Belles diagonally Left Pull By, Beaus U-Turn Back. CZ: 30

Ends in Back-to-Back Couples. EN: 40
Končí v Back-to-Back Couples. CZ: 40

Cross & Turn:

 
 
před
Cross & Turn
 po
Reverse Cross & Turn:

 
 
před
Reverse Cross & Turn
 po

Poznámky:
  • Historically, the right hand was used for the Pull By during a Reverse Cross & Turn. However, many callers/dancers felt that this was wrong, since Reverse often means to do the Mirror Image of the call. Until recently (May 1996), the CALLERLAB definitions stated that dancers use the right hand. The current CALLERLAB definitions say to use the Left-hand. EN: 50
    Historicky se pro Pull By při figuře Reverse Cross & Turn používala pravá ruka, nicméně calleři i tanečníci cítili, že je to špatně, protože Reverse často znamená, že se dělá Mirror Image dané figury. Ještě donedávna (květen 1996) definice od CALLERLAB stále uváděla, že tanečníci používají pravou ruku. Současná definice už mluví o levé ruce. CZ: 50
  • Dancers doing the diagonal Pull By often yell 'Bang!', pulling an imaginary gun from an imaginary holster, shooting the other diagonal dancer (as if in an Old West duel). This often results in many dancers dispensing with the Pull By altogether and simply doing a Jaywalk; they are too busy 'gunning each other down', their hands are occupied and they neglect to use them. EN: 60
    Tanečníci, co dělají Pull By, často křiknou 'Bang!', vytáhnou z pouzdra pomyslnou zbraň a zastřelí tanečníka na diagonále (jako při westernovém duelu). To často způsobí, že pak místo Pull By udělají jednoduše Jaywalk, protože mají ruce zaneprázdněné střílením. CZ: 60

Variation: Grand (Working Forward) Cross & Turn (from R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back. EN: 70
Varianta: Grand (Working Forward) Cross & Turn (z formace R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back. CZ: 70

Grand Cross & Turn:

 
 
před
Grand Cross & Turn
 po

CALLERLAB definition for Cross and Turn / Reverse Cross and Turn

Choreography for Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crossandturn.php?language=czech&action=edit
15-April-2024 05:41:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL