Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkpoint {anything} By {anything} [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From a 1 x 8, Point-to-Point Diamonds, or any other applicable formation in which there are Centers of each side. EN: 10
Z formací 1 x 8, Point-to-Point Diamonds a dalších vhodných formací, které mají Centers na každé straně formace. CZ: 10

The Centers of each side work together, around the Very Center dancers, to do the first anything call (ending, if possible, near the short axis of the starting formation; see note below); Remaining Outsides (2 or 4 dancers) move toward the Center (without changing their facing direction) and work with the original Centermost dancers to do the second anything call. EN: 20
Centers na každé straně (of each side) pracují spolu kolem Very Centers a udělají první anything figuru (pokud je to možné, tak skončí blízko krátké osy výchozí formace; viz poznámka níže); Zbylí Outsides (2 nebo 4 tanečníci) se posunou směrem ke středu (beze změny směru pohledu) a společně s původními Very Centers provedou druhou anything figuru. CZ: 20

Within the following possible starting formations for CheckpointEN: 30
V těchto možných výchozích formací pro Checkpoint CZ: 30

 
The dancers take the first anything call, and EN: 40
tanečníci dělají první figuru anything, a CZ: 40
The dancers take the second anything call. EN: 50
tanečníci druhou figuru anythingCZ: 50

Note: If the first anything call ends in a 2 x 2, the dancers doing that call must end close to the short axis of the starting formation. The following diagrams indicate the ending formation after the first anything call when the first anything call ends in a 2 x 2. EN: 60
Poznámka: Pokud první anything končí v 2 x 2, pak tanečníci, kteří figuru provádějí, musí skončit blízko krátké osy původní formace. Následující diagram ukazuje výslednou formaci po první anything figuře v případě, že anything končí v 2 x 2. CZ: 60

 
If you start here... EN: 70
Pokud začnete zde... CZ: 70
 
or here... EN: 80
nebo zde... CZ: 80

and the first anything call ends in a 2 x 2, then EN: 90
a první anything končí v 2 x 2, pak CZ: 90

 
you must end here
after the first anything call. EN: 100
pak musíte skončit zde. CZ: 100
 
You may not end here,
since you are on the
long axis of the starting formation. EN: 110
Nemůže skončit zde,
protože jste
na dlouhé ose výchozí formace. CZ: 110
 
If you start here... EN: 70
Pokud začnete zde... CZ: 70
 
or here... EN: 80
nebo zde... CZ: 80

and the first anything call ends in a 2 x 2, then EN: 120
a první anything končí v 2 x 2, pak CZ: 120

 
you must end here
after the first anything call. EN: 130
pak musíte skončit zde. CZ: 130
 
You may not end here,
since you are on the
long axis of the starting formation. EN: 140
Nemůže skončit zde, protože jste na dlouhé ose výchozí formace. CZ: 140

Hint: Those doing the second anything call should wait until those doing the first anything call have moved out of the way. EN: 150
Rada: Ti, co provádějí druhou figuru anything musí počkat, dokud svoji část neudělají ti, co provádějí první anything a uhnou jim z cesty. CZ: 150

Checkpoint Touch 1/4 By Flip The Diamond:

 
   
před
Checkpoint Touch 1/4
By Flip The Diamond
 po
Touch 1/4
 po
Flip The Diamond
(hotovo)
Checkpoint Recycle By Turn & Deal:

 
   
před
Checkpoint Recycle
By Turn & Deal
 po
Recycle
 po
Turn & Deal
(hotovo)
Checkpoint Single Wheel By Grand 1/4 Thru:

 
   
před
Checkpoint Single Wheel
By Grand 1/4 Thru
 po
Single Wheel
 po
Grand 1/4 Thru
(hotovo)
Checkpoint Trail Off By Dixie Style To A Wave:

 
   
před
Checkpoint Trail Off
By Dixie Style To A Wave
 po
Trail Off
 po
Dixie Style To A Wave
(hotovo)
Checkpoint Walk & Dodge By Explode The Wave:

 
   
před
Checkpoint Walk & Dodge
By Explode The Wave
 po
Walk & Dodge
 po
Explode The Wave
(hotovo)

Reverse Checkpoint anything By anything [C3B] (Vic Ceder 1985):
From applicable formations. Center 4 do the first anything call and the resulting Ends (of that Center 4) move away from the Center of the Set without changing their facing direction (i.e., Stable). The Others (original Outsides) work around the Very Centers to do the second anything call, ending as close as possible to the positions vacated by the resulting Ends of the Center 4. EN: 755
Z vhodných formací. Center 4 provedou první figuru anything tak, že výslední Ends (z těch původních Center 4) ustoupí směrem od středu čtverylky beze změny směru pohledu (tzn. Stable). Ostatní (původní Outsides) provedou kolem Very Centers druhou figuru anything a skončí nejblíže jak je to možné na pozicích, které po sobě zanechali výslední Ends z původní Center 4. CZ: 755

Viz také Prefer CONCEPT

for a variation of CheckpointEN: 160
pro variace na CheckpointCZ: 160

CALLERLAB definition for Checkpoint (Anything) by (Anything)

Choreography for Checkpoint anything By anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/checkpoint.php?level=C2&language=czech&action=edit
20-April-2024 03:50:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL