Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Catch {anything} {n} [C3A]
   (Johnny Preston 1981)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací.

Square Thru n To A Wave; provést figuru anything; Step & Fold.

Končí v různých formacích.

Poznámky:
 • Figura anything může být i pro osm tanečníků.
 • Pokud je anything 'Lock', udělejte Lockit; pokud je anything 'Top', udělejte Fan The Top.
 • Dle našeho názoru by měl caller vždy použít celé jméno figury anything: tanečník, který se naučil Catch anything n, ale nebyl vystaven výrazu Catch Top n, nemusí nutně vědět, že 'Top' znamená Fan the Top (když existuje i Spin The Top, Relay The Top, Tag The Top a další).
 • Figura anything může končit i v Diamond. Pokud se tak stane, udělejte Step & Fold z Diamond: Centers 1/2 Press Ahead, Points Fold do T-Bone 2 x 2.


 
     
před
Catch Switch To A Diamond 3
 po
Square Thru 3 To A Wave
 po
Switch To A Diamond
 po
Step & Fold
(hotovo)

Split Catch anything n [C3A]: Split Square Thru n To A Wave; prov├ęst figuru anything; Step & Fold.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • Catch Motivate 3: Toto je Catch anything 3, kde anything je Motivate.

  Z formace Eight Chain Thru: Square Thru on the 3rd hand udělejte full Motivate, pak Step & Fold.

 • Catch 3 Motivate: Toto je anything Motivate, kde anything je Catch 3.

  Z formace Facing Lines: udělejte full Catch 3, pak Finish a Motivate (tzn. vynechejte první Circulate).

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

 • Once Removed Catch Mix 3: Z formace Facing Lines nebo Double Pass Thru: proveďte Once Removed Catch Mix 3.
 • Catch Once Removed Mix 3: Z formace Facing Lines: Figura je Catch anything 3, anything je Once Removed Mix. Na každé straně Square Thru, but on the 3rd hand udělají všichni Once Removed Mix, pak každýá strana Step & Fold.

CALLERLAB definition for Catch 1, 2, 3, 4
CALLERLAB definition for Catch Anything [n]

Choreography for Catch anything {n}

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/catchanything.php?language=czech&level=master
27-May-2024 05:03:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL