Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast Back, Cross Cast Back [C1]
   (Vern Smith 1965)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 2 x 2.

Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Peel Off & Step Ahead för att sluta bredvid den dansare (eller position) som var omedelbart bakom dem. Trailers och icke utpekade dansare rör sig inte.

Cross Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Trail Off & Step Ahead för att sluta bredvid den position som var diagonalt motsatt i deras Box.

 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter

Kommentarer:
  • Cast Back kan också göras av en enskild dansare om callern också talar om en riktning.
  • Cast Back och Cross Cast Back är positionella call där normal 'square breathing' (expandera och dra ihop formationerna när den långa och korta axeln varierar) tillämpas inte. De inaktiva dansarna rör sig inte och justerar inte på något sätt.
  • Cross Cast Back, om de aktiva dansarna börjar sida vid sida (som ett Couple), passerar de varandra med vänster axel.  Historiskt sett, har dansarna alltid passerat med vänster axel eftersom det är en 'Cross' rörelse; emellertid, 'förenklade' CALLERLAB en gång passeringsregeln, och många dansare blev därefter lärda att passera med höger axel. Den gällande CALLERLAB definitionen för Trail Off (från Tandem Couples) säger att dansarna gör en Half Sashay (Belle framför Beau) & och Peel Off, dvs passering med vänster axel. Var försiktig när du dansar Cross Cast Back eftersom du kan träffa på dansare som insisterar att passera med vänster axel och andra dansare som insisterar att passera med höger axel.

CALLERLAB definition for Cast Back / Cross Cast Back

Choreography för Cast Back, Cross Cast Back

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/castback.php?level=C1&language=sweden
15-June-2024 16:38:58
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL