Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Butterfly Formation [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Butterfly Formation -- [C1]
   (Hank Drumm 1975)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

En Butterfly er en column hvor End danserne har 2 positioner imellem sig. Butterfly Circulate: Fra en Butterfly formation: Alle dansere bevæger sig fremad én position i cirkulationsmønsteret vist nedenfor.

Butterfly FORMATION
 

 
Herfra...   Forestil dig du er her.

En Butterfly er at betragte som distorted Columns, som om yderdanserne er gledet væk fra hinanden fra normale columns.

   
før
Butterfly Circulate
  Forestil dig du er her  efter

 
før
Butterfly
Checkmate The Column
 efter

Traffik mønstre: For simple calls (som Circulate, Walk & Dodge, osv.) gå direkte til dit slut-footprint. For mere complexe calls, start callet fra Butterfly og glid ind I den normale formation - udfør callet som normalt og til slut skal Ends bevæge sig væk fra Centeret for at retablere Butterfly formationen.

Nogle gange vil Calleren starte Callet fra en Butterfly og ønske det endt I en normal formation. Her vil Calleren tilføje såsom "To normal Waves", "To a Line", "To Columns" osv.. (eks. Butterfly Transfer The Column To Normal Waves).

Bemærk: En Butterfly kan også være T-Bone og I de tilfælde skal du udføre din part af kaldet I den forskudte columns.

   
Herfra...   Forestil dig du er her...   ... eller her.

 
før
Butterfly
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Mini-Butterfly [C1V]: En Mini-Butterfly er en 6-danser Butterfly. Eks. "Fra en Hourglass Ignore the points of the Center Diamond".

Mini-Butterfly FORMATION
 

 
Mini-Butterfly  Forestil dig du er her

Big Block CONCEPT [C3A]: From applicable 4 x 4 Matrix formations such as Interlocked Blocks, a Butterfly, or an "O". Do the call working in distorted Parallel Lines.

"X" CONCEPT [C4] (Jim Davis): An "X" occupies the same footprints as a Butterfly but is considered to be two diagonal Columns which cross over each other in the middle. An "X" Circulate is the same as a Butterfly Circulate, except that the #3 dancers (in-facing Centers) do a Concentric Box Crossover Circulate (Jaywalk with each other).

See also "O" FORMATION [C1] og Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for Butterfly Formation / Concept

Choreography for Butterfly Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/butterfly.php?language=denmark&level=master
15-October-2019 09:27:09
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.