Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Block Formation [C1]
   (Holman Hudspeth)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Block FORMATION består af to overlappende Boxe af 4. Typisk vil én af hjørnerne i den ene Box være i the Very Center af den anden Box, og visa versa. Danserne i hver Box arbejder uafhængigt af danserne i den anden Box.

Block FORMATION

 
 
Hvem der arbejder med hvem i en Block.

Noter:
  • Dansere skal blive i deres egen Box. Ved afslutningen af kaldet skal hver danser være på en af de oprindelige pladser (footprints) i deres egen Box.
  • If you connect all four dancers in one Box by drawing imaginary lines from each dancer to the next adjacent dancer, and then separately draw lines connecting the four dancers in the other Box, a Block FORMATION would look like the familiar interlocking squares that symbolize square dancing.
  • For at hjælpe med til at identificere hvem der er i din Box er det almindeligt at pege på de 2 nærmeste danser i din Box, så peg på danseren ved siden af dig og danseren der befinder sig enten foran eller bag dig. Undgå at dreje kroppen da det let kan få dig til at miste orienteringen.
  • I hele Block FORMATIONen er der en diagonal af 4 dansere (2 fra hver Box). Denne diagonal kan anvendes som pejlemærke når man re-etablerer Block FORMATIONen efter et kompliceret kald. Retningen på denne diagonale linie er altid den samme - enten Nord-Vest til Syd Øst eller Syd-Vest til Nord-Øst.
  • Blocks are alternatively known as Interlocked Blocks or C1 Blocks.

I Blocks kan kun udføres 4-personers kald (eller sekvenser af kald) som starter og ender i 2 x 2 formationer.

 
før
(In Your) Block Swap Around
 efter

På C1 vil Calleren ofte få dansere i Block Formation fra Parallelle Waves ved at sige 'Leads Step Ahead (& Trade), check Blocks'. Efter at have udført en række kald i Blocks, vil Calleren ofte komme tilbage til normale Lines ved at sige 'Outsides Step Ahead to make Lines'. Der er et problem med denne terminology, da der teknisk set ikke er 4 Outside dansere i en Block; der er 2 Very Outsides (Ends i diagonalen) eller 6 Outside dansere. En Block er en 4-danser Box, hvor der hverken er Centers eller Ends. Da Box'en er delvist overlappet af en anden 4-danser Box giver denne formation en illusuíon af at være en 8 danser formation. og could be considered Outside dancers (in particular, dancers, , , og are all equally distant from the Center of the Set).

 
 
Her kan danserne , , , og
lave Step Ahead to Lines
 
 
Her kan danserne , , , og
lave Step Ahead to Lines

De 2 regler der gælder for hvem der kan lave 'Step Ahead To Make Lines' er som følger:

  1. Du skal have ansigtsretning mod Center af formationen. Hvis du ikke kigger på Centeret kan du ikke gå imod det og derfor er du ikke aktiv i denne Step Ahead.
  2. Du må ikke krydse Center Linien. Hvis en Step Ahead fører dig over Center linien er du ikke aktiv i denne Step Ahead.

Når man laver kald i Blocks vil trafikmønsteret variere. I simple kald der ikke involverer aktion med mere end én danser af gangen, udføres kaldet per footprints i din individuelle Box. (f. eks. Square Thru, Touch 1/4). I mere komplicerede kald (f. eks. In Your Block Square Chain Thru), starter udførelsen af kaldet per footprints i din individuelle Box, og når det bliver nødvendigt at arbejde med mere end én danser af gangen, skal danserne tættest på Centeret krydse Center linien og arbejde sammen med de andre dansere i deres Box og færdiggøre kaldet på hver side. Når kaldet er færdiggjort re-etableres Block footprints ved at de relevante dansere genskaber diagonal-linien (dvs. NV-SØ eller SV-NØ) og de andre dansere går til de relevante Block footprints. NB: Nogle dansere skal slet ikke justere for at re-etablere Block formationen - typisk skal kun 4 eller 6 dansere justere.

Udførelse af et kompliceret kald fra Blocks:

 
   
Start kaldet med at
gå til footprints...
  Når kaldet bliver kompliceret
glid ind i en formation hvor
Boxene er separeret
  Når kaldet er færdiggjort
re-etableres Block-footprints.

In Your Block Square Chain Thru

 
før
In Your Block Square Chain Thru
 
     
efter
Right Pull By & 1/4 In
 efter
Step To A L-H Wave
(Boxene er separeret)
 efter
Left Swing Thru &
Left Turn Thru
  efter
re-etablering af Block footprints
(færdig)

Det følgende er en liste over kald der kan gøres fra Blocks på C1. Disse kald starter og ender alle i en 2 x 2.

anything & Cross Pair Off Split Square Thru (n)
1/4 In|Out|Right|Left Partner Tag Square Chain The Top
Box The Gnat Pass In Square Chain Thru
Box Transfer Pass Out Square Thru (n)
Chase Right | Left Pass Thru Star Thru
Circle By fract By anything Reverse Cross & Turn Swap Around
Circulate Reverse Flutter Wheel Touch 1/4
Counter Rotate fraction Reverse Swap Around Turn Thru
Cross & Turn Right & Left Thru Vertical Tag Back
Cross Trail Thru Rollaway With A Half Sashay Walk & Dodge
Double Star Thru Scoot Back Wheel Fan Thru
Flutter Wheel Shakedown Wheel Thru
Brace Thru Slide Thru Zag-Zig
Half Sashay Split Dixie Style To A Wave Zig-Zag
Left Wheel Thru Split Square Chain The Top Zing
  Split Square Chain Thru Zoom

Note: When the given call is a call that normally requires 8 dancers (e.g., Circulate or Counter Rotate), do the 4-dancer version of that call.

Other types of Blocks:

 
 
Inner & Outer Blocks;
also known as Concentric Blocks
 also known as
Interlocked Boxes

See also Stagger CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Block Formation

Choreography for Block Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/block.php?language=denmark
18-June-2024 03:05:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL