Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Box Recycle [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Box Recycle -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-facing Couple.

De som är ett Couple gör sin del av (Facing) Recycle medan de som är i Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back mot mitten av 4-dansare formationen.

Slutar i en Wave.

Från R-H Mini-Waves eller Facing Couples:
 

 
före
Box Recycle
 efter

Från L-H Mini-Wave Box:
 

 
före
Box Recycle
 efter

Split Recycle [C1]: Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box Recycle.

Kommentarer:

  • Eftersom Split Recycle är det ursprungliga namnet på det här callet, finns det många caller som alltid använder det namnet.
  • Från en Mini-Wave, känns Box Recycle som en Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. När du gör Box Recycle från en Mini-Wave, kan du hålla i den andra dansaren under hela callet.
  • Från ett In-facing Couple, kan bara Beaus göra Roll. Från Mini-Waves, kan alla göra Roll.
  • Från uppställningar där det är otvetydigt (t.ex., från Columns), kan callern helt enkelt säga Recycle i stället för Box Recycle.
  • Några caller anser att från en 2 x 4 som Waves eller Columns, betyder Box Recycle att Center 4 (Concentric) Box Recycle medan Split Recycle betyder att varje sida gör en Box Recycle. Vi föredrar att en caller är mer tydlig som i 'Centers Box Recycle'.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave.

Se också All 8 Recycle [C1].

CALLERLAB definition for Split/Box Recycle

Choreography för Box Recycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/boxrecycle.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=germany%C3%A2
%C5%92%C2%A9uage=czech&language=sweden
15-October-2019 23:42:17
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.