Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bounce {anyone} [C2]
   (Lee Kopman 1982)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Two-Faced Line.

  1. Veer rygg mot rygg;
  2. de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer.

Slutar i en 2 x 2.

Bounce är ett 2-delars call.

Kommentarer:
  • U-Turn Back är åt samma håll som Veer. Dvs, om du Veer Right, då är U-Turn Back åt höger. Om du Veer Left, då är U-Turn Back åt vänster. För de utpekade dansarna känns Bounce som en Any Shoulder Turn & Deal. Försäkra dig om att du gör U-Turn Back åt rätt håll eftersom callern kan lägga till en Roll.
  • Avgör vilka de utpekade dansarna är innan du gör Veer rygg mot rygg, inte efter. Till exempel, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders är en Veer rygg mot rygg (nu är alla en Leader) följt av att ursprungliga Leaders U-Turn Back i flytets riktning. På samma sätt, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte de som blev Ends efter Veer rygg mot rygg.

Bounce The Belles:

 
   
före
Bounce The Belles
 efter
Veer Right
  efter
Belles U-Turn Back
åt höger
(klart)
Bounce The Boys & Roll:

 
     
före
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 efter
Veer Left
  efter
Boys U-Turn Back
åt vänster
(klart)
 efter
Roll
(klart)

Single Bounce anyone [C2]: Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer.

Single Bounce The Boys:

 
 
före
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 efter

För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel.

Varianter:

  • Bounce Nobody (bara Veer rygg mot rygg);
  • Bounce Everybody;
  • Line of 6 ( eller 8) Bounce anyone.

CALLERLAB definition for Bounce the (Anyone)
CALLERLAB definition for Single Bounce the (Anyone)

Choreography för Bounce anyone

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/bounce.php?level=master&language=sweden
22-July-2024 22:27:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL