Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Beau | Belle [A1]
   (Lee Kopman)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från ett generaliserat Couple eller annan tillämplig formation.

Beau är vänsterdansaren och Belle är högerdansaren.

I följande diagram,

 • är Beaus markerade med magenta fyrkanter ()
 • är Belles markerade med blå cirklar ()

Identifierarna Beau och Belle används någon gång från uppställningar där du inte har någon definierad Partner. I detta fall är du en Beau om du har höger hand mot mitten av din 4-dansareformation och omvänt, är du en Belle om du har vänster hand mot mitten av din 4-dansareformation.

Kommentarer:
 • Beaus och Belles är inte samma som Boys och Girls. Beaus och Belles identifierar positioner i formationer, medan Boys och Girls däremot identifierar dansarnas roller. När du squarar upp tilldelas du rollen som Boy eller Girl. Denna roll gäller under hela tippen. Å andra sidan när du dansar så förändras din formation och din position i formationen hela tiden. Därför växlar det när du dansar om du är en Beau eller Belle, en Leader eller Trailer, en End eller en Center, etc.
 • På A1 och A2, är användningen av Beau | Belle begränsad till ett Couple. På C1, kan Beau | Belle användas från andra formationer som Mini-Waves, T-Bones, etc.
 • Om din Partners position är på din högra sida så är du en Beau.
  Om din Partners position är på din vänstra sida så är du en Belle.
  • Från ett Couple, är Beau dansaren till vänster och Belle är dansaren till höger.
  • Från en R-H Mini-Wave är båda dansarna Beaus.
  • Från en L-H Mini-Wave är båda dansarna Belles.
 • Det är viktigt att lära sig Beaus och Belles eftersom dessa termer används i definitionerna för många call.
 • Identifiera dig när callern pekar ut dig. Det vill säga, om callern säger 'Beaus' och du är en Beau, räck upp handen. Då får de andra dansarna i squaren reda på vem som är aktiv. Ibland säger callern någonting som 'Beaus (paus) Trade' - callern gjorde en paus för att Beaus skall kunna identifiera sig (räck upp handen!), hitta den andra Beau, och sedan göra Trade. Om du inte identifierar dig kan det bli svårt för den andra Beau att hitta dig.

Handfattningar:

 • Från ett Couple, håller Beau höger hand med handflatan uppåt och Belle lägger sin vänstra hand med handflatan nedåt i Beaus handflata.
 • Från en One-Faced Line om 3 eller fler dansare, bör varje dansare hålla sin högra handflata uppåt och den vänstra nedåt. Detta görs så att:
  1. Det finns en konsistent regel för Partners av samma kön (detta i motsats till handfattningar på Mainstream där Boys typiskt håller båda handflatorna uppåt och Girls båda handflatorna nedåt).
  2. Om man använder handfattningar på detta sätt, är det lättare att snabbt identifiera Beaus och Belles när delmängder av dansarna aktiveras (t.ex, som i Center 4 Beaus Run).

Beaus och Belles tenderar att inte användas så ofta av caller. Därför, finns nedan en lista på möjliga användningar av Beaus och Belles på A1 och A2:

Koreografiskt, används Beaus och Belles primärt med följande call:

 • Run
 • Trade
 • U-Turn Back
Andra användbara call är:
 • Roll
 • 1/4 In
 • 1/4 Out
 • Fold
 • Zoom

Exempel på användning av Beaus och Belles:

Från Out-Facing Lines:
Beaus Run
Beaus U-Turn Back
Beaus Trade

Från In-Facing Lines:
Belles Crossover Circulate

Från Double Pass Thru:
Belles only Zoom

Från Facing Couples:
Beaus do your part Wheel Thru & Roll

Från Completed Double Pass Thru:
Beaus only Checkmate The Column
Belles only Peel Off

Från Completed Double Pass Thru:
Beaus Right Roll To A Wave as Belles Zig-Zag

Från Facing Couples:
Beaus Walk, Belles Dodge

Från Parallel Two-Faced Lines:
Ferris Wheel, Beaus Roll

Leader | Trailer [MSV]: Från ett generaliserat Tandem (en 1x2), en 2x2 eller annan tillämplig formation. Leader är den dansare som tittar ut och Trailer är den dansare som tittar in.

CALLERLAB definition for Beaus and Belles Naming Convention

Choreography för Beau | Belle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/beaubelle.php?level=A1&language=sweden
20-June-2024 05:47:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL