Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter The Wave [C1]
   (Lee Kopman 1970)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave eller Facing Couples.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back;
 3. Counter Rotate the Diamond 1/2;
 4. Flip The Diamond.

Slutar i en Wave (med motsatt hand). Alter The Wave är ett 4-delars call.

     
före
Alter The Wave
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/2
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Kommentarer:
 • Diamond Counter Rotate 1/2 benämns ofta Star 1/2.
 • Dansarna som gör Cast Off 3/4 blir Ends på den resulterande Wave oavsett hur långt man vrider sin Diamond. Dansarna som gör U-Turn Back blir alltid Centers.
 • Diamond Counter Rotate 1/2 dansas så att man vrider sin Diamond 180 grader runt dess tyngdpunkt. Centers behåller sin handfattning under hela Diamond Counter Rotate och Points skall INTE placera sin händer i det som kallas 'Star', utan skall peka som man gör när man identifierar en Diamond. Detta är mycket viktigt, därför att om det finns 3 eller fler händer i Center, brukar dansarna glömma vilka som skall göra 'flip' i Flip The Diamond, i synnerhet om callern ändrar hur långt man skall 'turn the Star'.
 • Från en Wave, Ends förblir Ends och Centers förblir Centers.

Alter The Wave, Star 1/4:

 
     
före
Alter The Wave, Star 1/4
 efter
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
medan Ends U-Turn Back
 efter
Diamond Counter Rotate 1/4
 efter
Flip The Diamond
(klart)

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Från Facing Couples eller en Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends U-Turn Back. Slutar i en Diamond. Detta är de första 1/2 av Alter The Wave.

Se också Alter & Circulate [C2].

CALLERLAB definition for Alter the Wave

Choreography för Alter The Wave

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/alterthewave.php?level=master&language=sweden
19-June-2024 19:08:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL