Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All 8 Recycle [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 8 Recycle -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar).

Wave dansarna gör en Recycle, och tar en vidare sväng än normalt, för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten & gör en Box Recycle med varandra för att sluta i en Center Wave.

En 1/4 Tag uppställning slutar i en 1/4 Tag.

 
före
All 8 Recycle
 efter

 
före
All 8 Recycle
 efter

Kommentarer:

  • I det andra exemplet som visas ovan (dvs, Centers i en L-H Wave, Outsides i en R-H Mini-Wave eller Couple), måste de ursprungliga Centers försäkra sig om att göra en så vid sväng att de inte kolliderar med Outside dansarna.
  • Om de ursprungliga Outsides börjar i L-H Mini-Waves, så blir den resulterande Center Wave en L-H Wave.
  • Från en Thar: alla gör 'Centers' del. Slutar i en Squared Set.
  • Från en Squared Set: alla gör 'Outsides' del. Slutar i en Thar.

Varianter: Centers go 2/3: All 8 Recycle.

All 8 Cycle & Wheel [C1V]: Från en 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer. Center dansarna gör en Wheel & Deal för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten och gör en Box Recycle [C1]. En 1/4 Line uppställning slutar i en 1/4 Tag. All 8 Cycle & Wheel är identiskt med Cross Concentric Cycle & Wheel [C2].

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Från en Wave. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4 Roll. Slutar i Facing Couples.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave.

Se också 2/3 Recycle [C1] och Box Recycle [C1].

CALLERLAB definition for All Eight Recycle

Choreography för All 8 Recycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/all8recycle.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 14:05:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.