Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
  2. de som är i en Line|Wave, Centers Cross Run;
  3. de som är i en Line|Wave, Centers Trade.

Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (eller 3/4) Mix är ett 3-delars call.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en Diamond:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
Centers Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en ovanlig formation:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
de som kan
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:
  • 1/4 (eller 3/4) Mix börjar alltid med höger hand! Från Parallel L-H Waves, kan bara Centers göra callet.
  • Det är allmänt accepterat att de som börjar callet måste vara i en Mini-Wave, inte dansare som tittar på varandra. De flesta av dagens caller och dansare skulle tycka att det är otillåtet att calla 1/4 (eller 3/4) Mix från en uppställning som en Single Eight Chain Thru.

Left 1/4 (eller 3/4) Mix [C3A]: Börja med vänster hand i stället för med höger.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Centers Cross Run. Detta är samma som 2/3 av en 1/4 (eller 3/4) Mix.

Grand 1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från R-H Columns (eller andra tillämpliga formationer). De som kan höger Arm Turn 1/4 (eller 3/4); alla Grand Mix. Detta är ett 3-delars call.

Animation för 1/4 (or 3/4) Mix

CALLERLAB definition for 1/4 (or 3/4) Mix

Choreography för 1/4 (or 3/4) Mix

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/14mix.php?level=master&language=sweden
23-June-2024 16:59:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL