Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wrap To A {formation} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wrap To A formation -- [C3A]
   (Lee Kopman 1976)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From Columns. EN: 10
Z formace Columns. CZ: 10

#1 dancer: EN: 20
Tanečník #1: CZ: 20
1/2 Split Circulate a Phantom formation Circulate 2.
#2 dancer: EN: 30
Tanečník #2: CZ: 30
Circulate, 1/2 Split Circulate, a Phantom formation Circulate.
#3 dancer: EN: 40
Tanečník #3: CZ: 40
Circulate 2 & 1/2.
#4 dancer: EN: 50
Tanečník #4: CZ: 50
Circulate 3.

Adjust as necessary to end in the given formationEN: 60
V případě potřeby se zarovnejte do dané formace (formation)CZ: 60

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Wrap To An Hourglass

po
Wrap To A Galaxy

po
Wrap To Interlocked Diamonds

Poznámky:

 • Everyone does a total of three Circulates (or partial Circulates). EN: 70
  Všichni dělají celkem tři (třeba i částečné) Circulates. CZ: 70
 • The #1 dancer always ends up as the Very Center or on the Center Line of the resulting formationEN: 80
  První tanečník vždy končí buď jako very center, nebo na středové čáře výsledné formace (formation)CZ: 80
 • formation can also be (Twin) Diamonds or Point-to-Point Diamonds. EN: 90
  Formace (formation) mohou být i (Twin) Diamonds nebo Point-to-Point Diamonds. CZ: 90
 • Wrap To A formation is the Rewind of Unwrap The formation. I.e., The sequence "Wrap To A formation; U-Turn Back; Unwrap The formation; U-Turn Back" is a zero. EN: 100
  Wrap To A formation je Rewind of Unwrap The formation. To znamená, že sekvence "Wrap To A formation; U-Turn Back; Unwrap The formation; U-Turn Back" je zero (neprovede žádnou změnu). CZ: 100

CALLERLAB definition for Wrap To A formation

Choreography for Wrap To A formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/wrap.php?level=master%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDuage=usa&
language=czech&action=edit
22-September-2019 18:51:41
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.