Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical (fraction) Tag (The Line) -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra en ikke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line.

Noter:

  • Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem
  • Dancers i leading Couples laver en Single Wheel
  • Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem.

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & Roll.

See also

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php?language=denmark&level=master
22-October-2019 14:16:38
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.