Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical (fraction) Tag (The Line) -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Language: or                 All   
   edit def

From a non-T-Bone 2 x 2. EN: 10
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. DK: 10

Vertical [C2]; Extend to the given fractional Tag formation. Fraction can be 1/4, 1/2, or 3/4. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 20
Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line. DK: 20

Noter:

  • From a Mini-Wave, Vertical is a Leaders 1/2 Box Circulate and Roll as Trailers 1/2 Dodge. EN: 30
    Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem DK: 30
  • From an Out-Facing Couple, Vertical is a Single Wheel. EN: 40
    Dancers i leading Couples laver en Single Wheel DK: 40
  • From an In-Facing Couple, Vertical is 1/2 of a Half Sashay (Belle goes in front of Beau). EN: 50
    Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem. DK: 50

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Note: As with Tag The Line, remember to always Pass Right Shoulders. EN: 60
Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder. DK: 60

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 608

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 609
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box. DK: 609

Vertical Tag Your Neighbor [C2]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave. EN: 610

Vertical Turn & Deal [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & RollEN: 44

See also

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php?language=denmark&level=master&action=edit
18-June-2019 02:35:04
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.