Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triangle Formation | Identification [C1]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

Triangle FORMATION [C1]:

A Triangle is a 3-dancer formation consisting of 2 Base dancers and an Apex dancer. EN: 10
Triangle (v překladu trojúhelník) je formace tří tanečníků, z nichž dva tvoří základnu (Base) a jeden vrchol (Apex). CZ: 10

In a Tandem-Based Triangle the Base dancers form a Generalized Tandem; in a Wave-Based Triangle, the Base dancers form a Generalized Couple. EN: 20
Ve formaci Tandem-Based Triangle tvoří základnu (Base) Generalized Tandem; ve formaci Wave-Based Triangle tvoří základnu Generalized Couple. CZ: 20

Triangle FORMATION
 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

=

Apex dancer, EN: 30
Apex tanečník (tanečník na vrcholu), CZ: 30
a =
Base dancers. EN: 40
Base tanečník (v základně). CZ: 40

Triangle IDENTIFICATION
(from selected setups): EN: 50
(z vybraných formací): CZ: 50

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   a   ,,.

Note: The Base dancers need not be adjacent. E.g., from the Hourglass formation shown above, the Base dancers of the Wave-Based Triangle are far apart. EN: 60
Poznámka: Base tanečníci nemusí stát vedle sebe. Například ve formaci Hourglass výše, Base tanečníci ve Wave-Based Triangle jsou daleko od sebe. CZ: 60

Triangle Circulate [C1]:

From a Triangle. Move forward to the next position within the Triangle, turning as necessary to take the original facing direction (or original opposite facing direction, if it is a facing Triangle Circulate) of the dancer who was originally there. EN: 70
Z formace Triangle. Jděte dopředu na další pozici v Triangle a v případě potřeby se otočte tak, abyste koukali stejným směrem (nebo opačným, pokud se jednalo o facing Triangle Circulate), jako tanečník, který na té pozici stál původně. CZ: 70

Tandem-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po
Wave-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po

Note: As with a Box Circulate or Diamond Circulate, when doing a Triangle Circulate, maintain the handedness of the formation (i.e., keep the same shoulder toward the Center of the Triangle). EN: 80
Poznámka: Stejně jako u Box Circulate nebo Diamond Circulate, když děláte Triangle Circulate, udržujte stále stejnou orientaci formace (tzn. mějte stále stejné rameno do středu Triangle). CZ: 80

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]:

From Twin Diamonds: the In | Out-Facing Point is the Apex of a Triangle. The other Point of the same Diamond must be facing the opposite direction. EN: 90
Z formace Twin Diamonds: In | Out-Facing Point je vrchol (Apex) Trianglu. Druhý Point stejného diamantu se musí dívat na druhou stranu. CZ: 90

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the outside two dancers, there is a Triangle on each side. EN: 100
Když zaignorujete dva outside tanečníky, máte na každé straně Triangle. CZ: 100

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the Very Centers, there is a Triangle on each side. EN: 110
Když zaignorujete Very Centers, máte na každé straně Triangle. CZ: 110

Inside Triangles

 
 
Outside Triangles

 
 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Point-to-Point Diamonds. The In | Out-Facing Center is the Apex of a Triangle. This identification is rarely used. EN: 120
Z formace Point-to-Point Diamonds. In | Out-Facing Center je vrchol (Apex) Trianglu. Tato identifikace je používána velmi zřídka. CZ: 120

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Twin Diamonds. This identification can be used when both points of the Diamond are facing the same direction. EN: 130
Z formace Twin Diamonds. Tato identifikace může být použita v případě, že se oba points koukají stejným směrem. CZ: 130

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]:

From setups such as C1 Phantoms where there are several possible Triangles. The anyone dancers are the Base dancers of a Triangle. EN: 140
Ve formacích jako třeba C1 Phantoms je několik možných Trianglů. anyone jsou základna (Base) Trianglu. CZ: 140

In the following diagrams, EN: 150
V následujícím diagramu se CZ: 150
= Boy and EN: 160
= Boy a CZ: 160
= Girl. EN: 170
= Girl. CZ: 170

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:

 

Boy-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   a   ,,.

"L" FORMATION [C4]:
An "L" is a 3-dancer formation that can be obtained from a 2 x 2 after removing any one of the dancers. EN: 558
Formace "L" je formace tří tanečníků, kterou lze získat z 2 x 2 po odstranění libovolného tanečníka. CZ: 558

"L" FORMATION
 
před
"L" Circulate
 po

CALLERLAB definition for Triangle Formation / Triangle Circulate
CALLERLAB definition for Tandem-Based Triangle Calls

Choreography for Triangle Formation | Identification

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

full URL