Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

T-Bone Concept [C1]
   (Deuce Williams)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

T-Bone is a name given to any (usually rectangular) setup in which at least one dancer's facing direction is 90 degrees off relative to another dancers' facing direction. The word 'T-Bone' is typically not said unless the caller wishes to emphasize that the dancers should pay attention. EN: 10
T-Bone je jméno pro libovolnou (většinou pravoúhlou) formaci, ve které se aspoň jeden tanečník dívá o 90 stupňů jiným směrem než ostatní. Slovo 'T-Bone' se většinou neříká, pokud si caller vyloženě nepřeje zdůraznit, že si tanečníci mají dávat pozor. CZ: 10

When doing calls from T-Bone formations, do your part of the given call. Assume that dancers T-Boned to you are facing in whatever direction is necessary for you to do your part of the call. Usually, you will not interact much with those who are T-Boned to you, and the call may feel quite different than when done from a normal setup. EN: 20
Když děláte figuru z T-Bone formace, jděte svoji část figury. Představujte si, že další tanečníci v T-Bone se dívají tak, jak byste potřebovali. Většinou s nimi nepřijdete do kontaktu a figuru budete pociťovat o dost jinak, než když ji provádíte z normální formace. CZ: 20

Examples of T-Bone formations: EN: 30
Příklady T-Bone formací: CZ: 30

 
   
 
In the last example, EN: 40
V posledním příkladu CZ: 40
dancers act as if they are in Lines, and EN: 50
tanečníci pracují jakoby byli v Lines, a CZ: 50
dancers act as if they are in Columns. EN: 60
tanečníci pracují jakoby byli v Columns. CZ: 60
 
před
Peel & Trail
 po
 
před
Walk & Dodge
 po
 
před
Acey Deucey
 po
 
před
Out Roll Circulate
 po

When executing Circulates (and calls involving Circulates) the Lead dancers who make a loop as part of their traffic pattern must move around the outside of any dancers who are moving straight ahead. This means that some dancers may pass Right-Shoulders while other dancers may pass Left-Shoulders. Be careful to pass the correct shoulder since the caller could fractionalize the call. EN: 70
Když děláte Circulate (nebo když figura zahrnuje Circulate), tak Lead, který dělá oblouček, se musí pohyb vně těch, co jdou rovně. To znamená, že někteří tanečníci se míjí pravými rameny a jiní levými. Dávejte si pozor, abyste se míjeli správným ramenem, protože caller může figuru fragmentovat. CZ: 70

   
před
Box Circulate
 po
1/2 Box Circulate
  (hotovo)
   
před
(all 8) Circulate
 po
1/2 Circulate
  (hotovo)

Poznámky:
  • When done from T-Bones, calls that normally end in Lines often end in Diamonds and vice-versa. EN: 80
    Figury, které normálně končí v Lines, prováděny z T-Bone často končí v Diamonds, a naopak. CZ: 80
  • Be very precise with your positioning when doing calls from T-Bones. Make sure your formations are compact and that you are directly lined up with a wall. EN: 90
    Při tancování v T-Bones buďte precizní v dorovnávání se. Udržujte svou formaci kompaktní a buďte souběžně s jednou se zdí. CZ: 90

CALLERLAB definition for T-Bone Formation

Choreography for T-Bone Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/tbone.php?level=master&language=czech&action=edit
20-June-2024 00:58:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL