Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tally-Ho [C1]
   (Paul McNutt 1978)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves, applicable Parallel Lines, Trade By, applicable 2 x 4 T-Bones, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Waves, vhodných Parallel Lines, Trade By, vhodných 2 x 4 T-Bones a dalších vhodných formací. CZ: 10

1/2 Circulate; those in the resulting Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate as the Others Trade; those who meet Cast Off 3/4 as the Others move up (Phantom Hourglass Circulate). EN: 20
1/2 Circulate; ti ve výsledné Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate, ostatní Trade; ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate). CZ: 20

Ends in Parallel Lines|Waves (or a Parallelogram if dancers end on the same spot). EN: 30
Končí v Parallel Lines|Waves (nebo v Parallelogram, pokud někteří tanečníci končí na stejném místě). CZ: 30

Poznámky:
 • The Hinge can be either a Single Hinge (Arm Turn 1/4) or a Partner Hinge. EN: 40
  Hinge může být buď Single Hinge (Arm Turn 1/4) nebo Partner Hinge. CZ: 40
 • The Trade can be either an Arm Turn 1/2 or a Partner Trade (from a Couple). When starting from Parallel Two-Faced Lines, a common dancer mistake is for the Outsides to Hinge twice instead of Partner Trade. EN: 50
  Trade může být buď Arm Turn 1/2 nebo Partner Trade (z páru). Pokud začíná figura z Parallel Two-Faced Lines, obvyklá chyba Outsides je, že udělají dvakrát Hinge místo Partner Trade. CZ: 50
 • The Cast Off 3/4 can be either an Arm Turn 3/4 or a 'Push'-style Cast Off 3/4. EN: 60
  Cast Off 3/4 může být buď Arm Turn 3/4 nebo 'Push' Cast Off 3/4. CZ: 60
 • Be very careful and precise when doing Tally-Ho since there are a large number of possible starting formations. EN: 70
  Při provádění Tally-Ho buďte opatrní a precizní, protože tato figura má mnoho různých výchozích formací. CZ: 70
 • Do the 1/2 Circulate and then look around to see if you are in the Center Line! Don't assume that if you start facing out you will be doing the Outsides' part! EN: 80
  Udělejte 1/2 Circulate a pak se podívejte, zda jste v Line uprostřed! Nepředpokládejte, že když na začátku koukáte ven, budete dělat část pro Outsides! CZ: 80
 • Teamwork is often required to successfully complete this call. EN: 90
  Pro provedení figury je nutná spolupráce všech. CZ: 90

Z Trade By:

 
     
před
Tally-Ho
 po
1/2 Circulate
 po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
jako Outsides Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
jako
Others move up EN: 100
Ostatní move up CZ: 100
(hotovo)
Z Facing Lines:

 
     
před
Tally-Ho
 po
1/2 Circulate
 po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
jako Outsides Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
jako
Others move up EN: 100
Ostatní move up CZ: 100
(hotovo)
Z Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
     
před
Tally-Ho
 po
1/2 Circulate
 po
Center Line Hinge &
1/2 Box Circulate
jako Outsides Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
jako
Others move up EN: 100
Ostatní move up CZ: 100
(hotovo)
Note that in the last diagram above, dancers EN: 110
Všimněte si, že v posledním diagramu nahoře tanečníci CZ: 110
a
(and also dancers EN: 120
(a také tanečníci CZ: 120
a
) move up to end on the
same spot and therefore step to Right-hands. EN: 130
) dělají move up a skončí
na stejném místě, proto dostupují do pravé mini-vlny. CZ: 130
Z T-Bone 2 x 4:

 
     
před
Tally-Ho
 po
1/2 Circulate
 po
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
jako Outsides Trade
 po
Centers Cast Off 3/4
jako
Others move up EN: 100
Ostatní move up CZ: 100
(hotovo)

Tally-Ho But anything [NOL]:
Do a Tally-Ho but replace the Centers Cast Off 3/4 with the Centers doing the anything call. EN: 522
Udělejte Tally-Ho, ale nahraďte Centers Cast Off 3/4, tak, že Centers udělají anythingCZ: 522

Note: When doing a Circulate from Parallel Inverted Lines, the Center 4 are in the inside Circulate path whereas the Outer 4 are in the outside Circulate path. After a 1/2 Circulate from Inverted Lines, the Center 4 always end up in the Center Wave! From Parallel Inverted Lines with the Centers facing out, dancers often get tricked into thinking the Outer 4 become the Centers after a 1/2 Circulate. EN: 140
Poznámka: Když děláte Circulate z formace Parallel Inverted Lines, Center 4 dělají vnitřní Circulate, zatímco Outer 4 dělají vnější Circulate. Po 1/2 Circulate z Inverted Lines končí Center 4 vždy v Center Wave! Z formace Parallel Inverted Lines s Centers facing out si tanečníci často myslí, že Outer 4 se po 1/2 Circulate stanou Centers. CZ: 140

1/2 Circulate from Inverted Lines

 
 
před
1/2 Circulate
 po

CALLERLAB definition for Tally Ho

Choreography for Tally-Ho

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tallyho.php?level=C1&language=czech&action=edit
18-April-2024 14:20:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL