Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stable Concept [C3A]
   (Vic Ceder 1983)
C3A:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

Do the given call without changing your facing direction. Your ending position will be the same as if you had executed the call normally, but your facing direction will not change from your original facing direction. EN: 10
Proveďte danou figuru bez toho, abyste měnili směr pohledu. Vaše koncová pozice bude ta samá, jako kdybyste figuru dělali normálně, jen váš směr pohledu se nezmění. CZ: 10

 
před
Stable In Roll Circulate
 po

Note: for most calls, try to dance the entire call without changing your facing direction. For more complicated calls (such as Stable Scoot Reaction), if you feel you are unable to dance the entire call Stable, you can cheat by memorizing the wall that you are facing, doing the call, and then turning to face that wall. EN: 20
Poznámka: většinu figur zkuste tancovat po celou dobu beze změny směru pohledu. Pokud se u problematičtějších figur (jako třeba Stable Scoot Reaction) necítíte na to zatancovat celou figuru Stable, můžete podvádět tak, že si zapamatujete zeď, na kterou se koukáte, uděláte figuru a pak se otočíte k té zdi. CZ: 20

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stable As Couples Bend The Line
 po
As Couples Stable Bend The Line

1/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983):
Start the given call normally but after turning 90° do the remainder of the call Stable. EN: 209
Začněte danou figuru normálně, ale poté, co se otočíte o 90°, udělejte zbytek figury Stable. CZ: 209

 
před
1/4 Stable Little More
 po

n/4 Stable CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1983):
Start the given call normally but after turning a cumulative total of n · 90° do the remainder of the call Stable. Note that the turning is cumulative: if you turn 90° right and then 90° left, it is considered that you have turned a total of 180° (not 0°). Ponder the difference between a 3/4 Stable Exchange The Diamond and a Stable 3/4 Exchange The Diamond. EN: 210
Začnete danou figuru normálně, ale poté, co se v součtu otočíte o n · 90°, udělejte zbytek figury Stable. Všimněte si, že točení s sčítá: jestliže se otočíte o 90° doprava a pak o 90° doleva, je to považováno za otočení celkem o 180° (ne 0°). Zamyslete se na tím, jaký je rozdíl mezi 3/4 Stable Exchange The Diamond a Stable 3/4 Exchange The Diamond. CZ: 210

CALLERLAB definition for Stable Concept

Choreography for Stable Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/stable.php?level=C3A&language=czech&action=edit
20-April-2024 12:29:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL