Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain & Exchange The Gears [Plus]
   (autor neznámý 1983)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). EN: 10
Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v takovém případě tanečníci nejprve dostoupí do Parallel Waves). CZ: 10
 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; EN: 20
  Center 4 Cast Off 3/4, Outsides U-Turn Back; CZ: 20
 3. Very Centers Trade as the Outsides slide inward to form two Stars; EN: 30
  Very Centers Trade, Outsides úkrok dovnitř pro zformování dvou Stars (hvězd); CZ: 30
 4. Turn each Star 3/4; EN: 40
  Star 3/4; CZ: 40
 5. New Very Centers walk forward around the other Star (like a figure "S") as the Others in their Star follow them in Single File; EN: 50
  Noví Very Centers jdou venkem kolem druhé hvězdy (jako písmeno "S"), ostatní z jejich hvězdy je jeden za druhým následují. CZ: 50
 6. After the Leaders (#1 dancers in the Stars) have gone 3/4 around the other Star, the #1 and #3 dancers in the Star do a U-Turn Back (turning toward the Center of the Star) and form a Wave with the dancers behind them. EN: 60
  Poté, co Leaders (#1 tanečník ve hvězdě) došel do 3/4 druhé hvězdy, udělají tanečníci #1 a #3 U-Turn Back (směrem ke středu hvězdy) a se zbylými tanečníky zformují Wave. CZ: 60

Ends in Parallel Waves. EN: 70
Končí v Parallel Waves. CZ: 70

Alternative definition (for C2 dancers): EN: 80
Alternativní definice (pro C2 tanečníky) CZ: 80
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 spots; EN: 90
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3x; CZ: 90
3/4 Exchange The Diamond; Interlocked Flip The Diamond.

před
Spin Chain & Exchange The Gears
 
   
po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides U-Turn Back
 po
Very Centers Trade
as Outsides slide inward to form Stars EN: 100
a Outsides úkrok dovnitř a zformování dvou Stars CZ: 100
 
   
po
Star 3/4
 po
going 3/4 around the Other Star EN: 110
po obkroužení druhé hvězdy o 3/4 CZ: 110
 po
#1 and #3 U-Turn Back and
form a Wave with the dancers behind them EN: 120
Tanečníci #1 a #3 U-Turn Back a
zformování Wave s tanečníky za sebou CZ: 120
(hotovo)

Poznámky:
 • After the Outsides U-Turn Back and form a Star, the Out-Facing dancer should raise their outside hand to let others in the Star know who is leading. EN: 130
  Po Outsides U-Turn Back a zformování hvězdy by Out-Facing tanečníci měli zvednou ruku, aby ostatním bylo jasné, kdo zavádí. CZ: 130
 • Don't forget to do a Very Centers Trade EN: 140
  Nezapomeňte na Very Centers Trade CZ: 140
 • Wait until there are four dancers in the Star before you turn it. If you turn the Star without someone, it is practically impossible for them to catch up. It's better to wait an extra beat or two to get them into the Star than to turn the Star without them. EN: 150
  Počkejte si, až budou ve hvězdě všichni čtyři tanečníci. Pokud se začnete točit nekompletní, pro chybějící tanečníky je prakticky nemožné se chytit. Je lepší počkat pár dob, než točit hvězdu bez nich. CZ: 150
 • Count the positions in the Star as you turn it (i.e., do 3 Star Circulates). Counting is important in case the caller modifies the amount of the Star turn (e.g., Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2). EN: 160
  Počítejte si, o kolik pozic ve hvězdě jste se posunuli (tzn. udělejte 3x Circulate). Počítání je důležité v případě, že caller modifikuje počet otočení hvězdy (např. Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2CZ: 160
 • After turning the Star, the new Very Centers lead the Exchange. Styling: Very Centers can lightly tap hands with each other as they pass by each other. EN: 170
  Po otočení hvězd zavádějí Very Centers. Při míjení si mohou lehce plácnout rukama. CZ: 170
 • When wrapping around the other Star, keep the formation tight so that 1) you don't have to take a lot of steps; and 2) the resulting Waves do not end up too far apart. EN: 180
  Při pohybu kolem druhé hvězdy držte svou formaci sevřenou, aby 1) abyste nemuseli jít moc daleko a 2) výsledné vlny nebyly moc daleko od sebe. CZ: 180
 • "Spin" generally means 'Arm Turn 1/2 followed by Centers Cast Off 3/4'. For example, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The GearsEN: 190
  Slovo "Spin" obecně znamená 'Arm Turn 1/2 následované Centers Cast Off 3/4'. Například Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The GearsCZ: 190

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967):
From Parallel Waves, Eight Chain Thru, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; the Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Ends in Parallel Waves. This is a 4-part call. EN: 204
Z formace Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části. CZ: 204

Spin Chain The Gears [Plus] (Whit Whitcomb a Jay King 1971):
From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; all Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 as Others U-Turn Back by turning away from the center of the set. Ends in Parallel Waves. EN: 622
Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v takovém případě tanečníci nejprve dostoupí do Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 3/4 jako Ends U-Turn Back; Very Centers Trade, Outsides úkrok dovnitř pro zformování dvou Stars (hvězd); Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave (vlna uprostřed) Cast Off 3/4, ostatní U-Turn Back a flip směrem od středu čtverylky. Končí v Parallel Waves. CZ: 622

Viz také Exchange The Diamond [C2].

CALLERLAB definition for Spin Chain & Exchange The Gears

Choreography for Spin Chain & Exchange The Gears

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/spinchainandexchange.php?language=czech&level=PLUS&action=edit
14-June-2024 01:32:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL